Har jag blivit en sossezombie?

Men herregud, tänker jag ibland – jag håller väl inte på att bli en sossezombie? En viljelös administratör som har slutat ifrågasätta krångel och byråkrati. Som tycker det är viktigare att försvara systemen än att ifrågasätta dem.

Continue reading

Momentum

Det finns mycket att lära av hur kommunens organisation har anpassat sig för att hantera flyktingkrisen. Att det finns arbetssätt som skulle kunna göra nytta även när det inte är kris. Som gör hela vår organisation mer lättrörlig, mindre byråkratisk och mer anpassad för en tid som lever i ständig förändring.

Continue reading

Halmstads dolda guld

I Sverige finns tusentals gamla deponier – soptippar – från den tid då vi helt enkelt bara grävde ner allt som vi inte längre behövde. De flesta är sedan länge nedlagda och täckta med ett tjockt lager av material som ska förhindra läckage av gifter och gaser. Idag ser verkligheten annorlunda ut. Deponiernas tid är …

Continue reading

I näthatets tid

Som företrädare för ett parti har vi ett extra ansvar för fakta. Och ju högre företrädare – desto större ansvar. För ju högre upp du befinner dig, desto mindre sannolikt är det att någon längre ner går till källan och gör en faktakoll av det du säger.

Continue reading

Vi administrerar oss till döds

”Alla dessa administrativa pålagor gör inte att organisationer fungerar bättre, leder inte till öppenhet och effektivitet i samhället i stort, utan leder i stället till att vi riskerar att administrera oss till döds.” Så avslutas boken Administrationssamhället av författarna Anders Forssell och Anders Ivarsson Westerberg. En bok som alla politiker borde läsa. Sjukskrivningarna ökar Halmstads …

Continue reading

Anförande i fullmäktige, 29/9

Den 29 september var det dags att besluta om ny Renhållningstaxa i kommunfullmäktige. I den nya taxan föreslogs (och beslutades) att införa en begränsning av antalet fria passager på Återvinningscentralerna.
Här kan du läsa – eller se – hela mitt anförande.

Continue reading

Frågor och svar om återvinningscentralerna

Obs. Efter publiceringen av detta inlägg så kom Halmstads styrande majoritet överens med oppositionen om att utöka antalet besök från 12 till 15. Detta förslag klubbades sedan igenom av ett enigt kommunfullmäktige. Jag har dock valt att inte ändra i den ursprungliga texten. Som ordförande i HEM har jag den senaste veckan fått en hel del frågor om det nya …

Continue reading

Flyktingmottagandet i Halmstad

Kommunstyrelsen får löpande information om flyktingmottagandet i Halmstad. Jag har sammanställt lite aktuell information och kompletterat med tips om hur du själv kan hjälpa till och förbättra situationen för nyanlända.

Continue reading

Vi bygger tunnlar och river hinder

När regeringen nu ritar om Sverigekartan ligger Halmstads största utmaning i att hitta vår egen plats i en framtida storregion innan någon annan gör det åt oss.

Continue reading

När Nånannanismen kom till byn

Det finns ett ord för detta. Nånannanismen. Och en vacker dag kommer den att bli det här landets förbannelse.

Continue reading