För dumt för att vara sant

Jag har ett motto som jag efter bästa förmåga försöker leva efter: ”Om något är för dumt för att vara sant så är det antagligen inte sant”. Som rättesnöre kan det vara tidsödande eftersom det ofta försätter mig i situationer där jag plötsligt har grottat in mig i ämnen som normalt intre intresserar mig. Invandringspolitiken är …

Continue reading

I väntan på Solsidan

I väntan på tredje säsongen av Solsidan har jag fördrivit några kvällar med Sopsidan. Eller snarare med en hel hög sopsidor…

Continue reading

Det ska löna sig att göra rätt

I fredags tog jag chansen att följa med två av våra inspektörer till Rejmes där jag fick en kort inblick i vad som föreföll vara en välskött verksamhet med ett omfattande internt miljöabete.
Hade nu Rejmes legat i Täby, Linköping eller Östersund så hade detta självpåtagna miljöarbete premierats med rabatt på taxan. I Halmstad saknas den möjligheten.
Det är inte rimligt.

Continue reading

Stå upp för valfriheten

Frågan om vinster i välfärden är mycket större än bara ja eller nej till vinster. Det är en fråga om ja eller nej till valfrihet och om ja eller nej till en sund och utvecklande konkurrens till nytta för oss kunder.

Därför är det oklokt av oss som värnar om valfriheten att låta en velande socialdemokrati reducera denna viktiga fråga till en ensidig diskussion om pengar.

Continue reading

Monopolets ansvar

Det är inte självklart att påstå att en kommun verkar på en konkurrensutsatt marknad. Ändå är det så. Kvaliteten på den kommunala servicen påverkar kommunens attraktionskraft på sikt och attraktionskraften är avgörande för varje kommuns välstånd. För våra kommunala monopol ligger därför utmaningen i att uppföra sig som om man hade konkurrens.

Continue reading

Ett besök i verkligheten

Det är viktigt och lärorikt för mig som förtroendevald att få möjlighet att göra studiebesök i de verksamheter som vår nämnd ansvarar för. Om detta skrev jag i Hallandsposten i början av juli.

Continue reading

Om Halmstad som varumärke

En oväntat positiv upplevelse i Bengtsfors – en ort som jag har förknippat med varsel, arbetslöshet och allmänt elände – fick mig att fundera kring hur en kommuns varumärke kan förstöras.

Continue reading

Detta duger inte, Hallandstrafiken!

Har kommunen lämnat den kortsiktiga trafikplaneringen åt sitt öde? Det är den enda slutsats jag kan dra efter att ha blivit passerad av två överfulla bussar på väg till onsdagens Hoffmaestro-spelning och sedan hänvisats till taxi för att hinna i tid. Detta duger självklart inte i en kommun som lockar till sig mer än tre miljarder turistkronor varje år och dessutom suktar efter mer.

Continue reading

Stadens lunga kan bli bättre

Halmstads kommun vet i detalj vilka skadliga ämnen i luften som vi har störst problem med. Det är inte heller okänt vilka träd som mest effektivt filtrerar bort dessa ämnen.
Det vore klokt att kombinera dessa vetskaper när kommunen planterar nya träd.

Continue reading

Liten tuva? Inte jag!

Vår huvuduppgift för Halmstads 15 vattentäkter är att hålla dem rena från giftiga ämnen – inte minst bekämpningsmedel och kväve från jordbruket. Därför tvingas vi ibland begränsa enskilda lantbrukares möjligheter att bruka sin egen jord inom vattenskyddsområden.

Det betyder emellertid inte att vi ska göra livet onödigt svårt för dem.

Continue reading