Nissan – Halmstads sammanhållande kraft

Det brukar ibland sägas att Nissan delar Halmstad på mitten. Att det finns en sida som är rätt och en som är fel. Den bilden måste vi ändra på. Nissan ska vara länken som binder samman Halmstad – inte delar oss.

Efter decennier av trevande försök börjar vi äntligen se hur Halmstad på allvar börjar vändas mot Nissan. Biblioteket har fått sällskap av restauranger som Tillsammans och Söderfamiljen, bostadsområden och mötesplatser växer fram på Söder och inom några år på Tullkammarkajen, ett hotellbygge planeras på Österskans där byggherren vill bygga ett publikt trädäck i bästa kvällssolsläge och det finns nya restaurangplaner mittemot slottet. Parallellt med detta har restaurangentreprenörer utvecklat nya koncept på Hamngatan och har många tankar om framtida utveckling för möten mellan människor. Bastionen får – och Örjans Vall har fått – en efterlängtad upprustning. En idé om ett kulturstråk längs Nissan finns färdig.

Visst känns det som att Halmstad äntligen är på väg att förverkliga drömmen om att vända sig mot Nissan? Är detta då en patentlösning för att lösa problemen med en delad stad? Nej. Det vore naivt att tro. Men att låta Nissan bli en magnet, där nya mötesplatser drar till sig människor från olika delar av staden, har ett viktigt symbolvärde.

Kommunens roll i det fortsatta arbetet kring Nissan är avgörande. Detaljplaner för nya bostäder och mötesplatser, utformning av offentlig miljö, infrastruktur i form av nya, förhoppningsvis nytänkande, förbindelser över vattnet är viktiga komponenter i en ny miljö kring Nissan – och det är i hög grad politikens uppgift att driva detta arbete framåt. Men vår roll är också att vara nyfikna på och lyhörda för nya idéer från näringslivet när de vill utnyttja närheten till vattnet för att skapa en levande miljö i området. En av politikens viktigaste uppgifter är att vara möjliggörare för dessa idéer.

Där kan vi bli bättre. Vi har en kommunal organisation som är alltför splittrad, där ansvaret är fördelat på alltför många nämnder och förvaltningar. Där kontaktytorna mot kommunen är för många. Där den långsiktiga målbilden kanske är otydlig.

I år genomför vi därför en stor förändring av Halmstads näringslivsarbete, där näringslivsfrågorna flyttas närmare den högsta politiska ledningen. Med detta skapas också förutsättningar för enklare dialog och bättre samordning. Det är en bra start. Men fler steg måste tas under den kommande mandatperioden.

Och för varje steg vi tar, närmar vi oss förhoppningsvis därmed också en kommun som sätter möjliggörandet i första rummet. Och därmed också – bland mycket annat – utvecklingen av Nissan till en sammanhållande kraft i Halmstad.

Kommentera inlägget

%d bloggare gillar detta: