Vi äger framtiden

Mina bästa stunder i politiken upplever jag när vi i en mindre grupp hinner ägna en stund åt att förutsättningslöst tala om den framtida utvecklingen av Halmstad. Den politiska vardagen är annars en ganska inrutad historia, där mycket tid läggs åt beslutsmöten där de politiska diskussionerna visserligen är närvarande, men alltför ofta begränsas till den närmaste framtiden.

Därför var det med nyfikenhet som jag i julhelgen öppnade pärmarna till den nyutgivna boken ”Att äga framtiden”, som ägnar sig helt åt tankar om kommunal utveckling. I boken, som är utgiven av Linköpings universitet, funderar ett 30-tal skribenter, i huvudsak forskare, om olika framtidsutmaningar för kommunerna.

Boken innehåller många tänkvärda texter. En som jag fastnade lite extra för handlade om behovet av att skapa lösningar på tvären i den nya kommunala världen. Ola Mattisson är lektor vid Lunds universitet och hans huvudidé är att ny teknik och digitalisering kommer skapa helt nya möjligheter att skapa funktioner och tjänster på tvären i, men att möjligheten att göra detta begränsas av att kommunerna har delat upp sin verksamhet i specialiserade enheter. Dessutom har man placerat det mesta av utvecklingsresurserna i respektive verksamhet, vilket begränsar möjligheten att utveckla önskvärda tjänster på tvären. Detta riskerar att leda till att kraften för utveckling riktas inåt och inte på tvären.

Jag tror att det ligger en hel del sanning i detta. Själv är jag en varm förespråkare av ett mer (men inte helt) centraliserat grepp om digitaliseringen. Vi behöver inte minst en tydlig kommungemensam vision om vad vi vill uppnå.

Sammantaget så lyckas boken både inspirera och provocera – och det är en bra utgångspunkt för samtal. Boken som helhet skulle jag därför vilja rekommendera till alla kommunpolitiker att läsa – som utgångspunkt för spännande diskussioner om framtiden. För om vi vill äga framtiden så måste vi också unna oss lite tid att prata om den!

Här finns boken att beställa i tryck och här finns den att ladda ner.

Kommentera inlägget

%d bloggare gillar detta: