Alla borde ha en egen mack

Parking-EV-PUtan laddstationer säljs inga elbilar. Utan elbilar byggs inga laddstationer. Precis så enkelt och precis så svårt är det.

Gott om laddstationer är nämligen en förutsättning för att råda bot på räckviddsångest – alltså rädslan för att bli stående med en urladdad elbil. Och så länge som denna ångest får bilköparna att tveka så tvekar också biltillverkarna att investera i elteknik.

Det här kan låta som en omöjlig ekvation, men så illa är det inte. På sikt skulle marknaden till och med klara av att lösa den på egen hand. Men eftersom marknaden alltid är lite trögstartad när risken är stor så har myndigheter världen över börjat erbjuda elbilsbranschen en hjälpande hand. Inte minst försöker man bryta dödläget genom att sätta upp laddstolpar där ingen annan gör det. Även i Halmstad har vi satsat på kommunala laddstolpar på några platser. Ren kommunal godhet är det kanske inte – de är trots allt avgiftsbelagda – men de är knappast självfinansierande heller.

Att kommunerna hjälper till i början betyder inte att det på sikt är ett kommunalt ansvar att placera ut laddstolpar. Absolut inte. Jag tror inte heller att det kommer att behövas. Det pågår redan nu intensiv aktivitet hos en rad företag för att bygga ut nätet med laddstolpar. Företag som McDonalds och Max har insett poängen med att erbjuda sina kunder möjligheten att ladda batterierna under matpausen.

Bensin är helt enkelt bäst på att värma upp saker. El är bättre på att få saker att snurra.

Det ökande antalet laddstolpar har också bidragit till att elbilsförsäljningen just nu ökar explosionsartatI Sverige kommer antalet elbilar på vägarna att ha fördubblats under 2013 och i USA verkar utvecklingen till och med gå snabbare än så. Rent konkret så handlar det i USA om 50 000 sålda elbilar under årets första 8 månader. I Sverige är motsvarande siffra 1000 bilar.

Detta är bra. Elbilar är både renare och effektivare än bensinbilar. Bensin är helt enkelt bäst på att värma upp saker. El är bättre på att få saker att snurra. En elbil behöver därför bara en tredjedel så mycket energi som en bensinbil. Så oavsett om elen produceras av sol, vind eller kol så är den direkta miljöpåverkan mindre med elbilen.

Men för att sätta ännu mer fart på branschen så krävs mer än kommunala och privata laddstolpar. Vi måste också kunna ladda bilen hemma. Där krävs inga laddstolpar. Det enda som behövs är ett gammalt hederligt eluttag i garaget.

När Miljö- och Hälsoskyddsnämnden häromdagen fick möjlighet att yttra sig om miljökonsekvenserna av ett nytt hyreshus vid Nyhems Torg så tog jag därför fasta på denna fundering. Fastigheten ska få 30 parkeringsplatser och jag insåg att en grundförutsättning för att hyresgästerna ens skulle överväga att köpa en elbil var att det fanns en möjlighet att ladda bilen på hemmaplan.

Jag föreslog därför att nämnden skulle lämna följande yttrande:

Ett antal parkeringsplatser bör utformas så att det är möjligt att ladda elfordon. 

Nämnden godkände mitt förslag och förvaltningen fick samtidigt i uppdrag att använda samma formulering i framtida svar där nya parkeringsplatser planeras. Detta bygger självklart på antagandet att kostnaden för att dra ut el till parkeringsplatsen är rimligt låg, vilket den borde vara.

Det ska bli spännande att följa mitt förslag genom den kommunala processen. Nämndens yttrande är bara ett av många och det ska vägas samman med andra yttranden innan den slutliga planen fastställs. Men nog vore det dumt att inte passa på att dra en kabel när man har chansen.

För jag är säker på att elbilen är här för att stanna. Om den går att tanka.

 

Kommentera inlägget

%d bloggare gillar detta: