Sep 07

Stå upp för valfriheten

Frågan om vinster i välfärden är mycket större än bara ja eller nej till vinster. Det är en fråga om ja eller nej till valfrihet och om ja eller nej till en sund och utvecklande konkurrens till nytta för oss kunder.

Därför är det oklokt av oss som värnar om valfriheten att låta en velande socialdemokrati reducera denna viktiga fråga till en ensidig diskussion om pengar.

Continue reading

Aug 20

Monopolets ansvar

Det är inte självklart att påstå att en kommun verkar på en konkurrensutsatt marknad. Ändå är det så. Kvaliteten på den kommunala servicen påverkar kommunens attraktionskraft på sikt och attraktionskraften är avgörande för varje kommuns välstånd. För våra kommunala monopol ligger därför utmaningen i att uppföra sig som om man hade konkurrens.

Continue reading

Aug 08

Ett besök i verkligheten

Det är viktigt och lärorikt för mig som förtroendevald att få möjlighet att göra studiebesök i de verksamheter som vår nämnd ansvarar för. Om detta skrev jag i Hallandsposten i början av juli.

Continue reading

Jul 30

Om Halmstad som varumärke

En oväntat positiv upplevelse i Bengtsfors – en ort som jag har förknippat med varsel, arbetslöshet och allmänt elände – fick mig att fundera kring hur en kommuns varumärke kan förstöras.

Continue reading

Jul 20

Detta duger inte, Hallandstrafiken!

Har kommunen lämnat den kortsiktiga trafikplaneringen åt sitt öde? Det är den enda slutsats jag kan dra efter att ha blivit passerad av två överfulla bussar på väg till onsdagens Hoffmaestro-spelning och sedan hänvisats till taxi för att hinna i tid. Detta duger självklart inte i en kommun som lockar till sig mer än tre miljarder turistkronor varje år och dessutom suktar efter mer.

Continue reading

Jul 15

Stadens lunga kan bli bättre

Halmstads kommun vet i detalj vilka skadliga ämnen i luften som vi har störst problem med. Det är inte heller okänt vilka träd som mest effektivt filtrerar bort dessa ämnen.
Det vore klokt att kombinera dessa vetskaper när kommunen planterar nya träd.

Continue reading

Jul 11

Liten tuva? Inte jag!

Vår huvuduppgift för Halmstads 15 vattentäkter är att hålla dem rena från giftiga ämnen – inte minst bekämpningsmedel och kväve från jordbruket. Därför tvingas vi ibland begränsa enskilda lantbrukares möjligheter att bruka sin egen jord inom vattenskyddsområden.

Det betyder emellertid inte att vi ska göra livet onödigt svårt för dem.

Continue reading

Jul 08

Lämna inte miljörankingen åt slumpen

Halmstads placering i tidningen Miljöaktuellts kommunranking är inte bara en fråga om miljö. Det handlar också om att attrahera den arbetskraft som nya och växande företag behöver för att kunna utvecklas. Därför vore det klokt att klättra i miljörankingen och om man bara bestämmer sig så borde det inte heller vara särskilt svårt.

Continue reading

Jul 02

Det rena kökets triumf

Det finns inget positivt i att kommunens livsmedelsinspektörer avslöjar en restaurang som missköter sin hygien. Det är ett nederlag för restaurangen, för tidigare gäster och till och med för Halmstads kommun.
Därför är det viktigt att vi har ett året runt-perspektiv i vår tillsynsverksamhet.

Continue reading

Jun 29

En fråga om attityd

När Halmstad kommun nu för fjärde året i rad faller på Svenskt Näringslivs ranking så är kommunpolitikernas attityder till företagande en av de punkter som drar ner betyget allra mest. Frågan är bara om vi fritidspolitiker verkligen råder bot på detta problem genom att stänga in oss i ett rum med tänkarmössan nerdragen över öronen?

Continue reading