Jag vill bidra till förnyelse

Denna debattartikel skrev jag i Hallandsposten i samband med att jag tillträdde som kommunstyrelsens ordförande 2 maj 2018.

I dag gör jag min första arbetsdag som kommunstyrelsens ordförande i Halmstad. Det är ett uppdrag som jag tar mig an med stolthet, tillförsikt och en stor portion nyfikenhet.

Jag vill i denna nya roll bidra till förnyelse. Ska Halmstad fortsätta utvecklas så måste vi våga ifrågasätta en del av det som är. Jag tror att vi behöver modernisera hur vi som kommun organiserar oss – för att uppnå visionen om att vara en kommun som i alla delar arbetar tillsammans mot gemensamma mål.
I det arbetet kommer det krävas ett nyfiket och öppet sinnelag – och en insikt om att även dagens välkända arbetssätt en gång i tiden började med ett ifrågasättande av gamla sanningar. Vi är redan politiskt överens om att Halmstad behöver mer av mod och nytänkande – nu är det dags att fylla dessa ord med verkligt innehåll.

Halmstad har samtidigt en del framväxande problem som vi måste hitta en lösning på. Det är viktigt att vi vågar tala om dem redan nu, utan att för den sakens skull låta dem ta allt fokus. Jag är säker på att vi kommer lösa även vår tids problem, precis som alla generationer före oss har löst sina – men de kommer inte att försvinna av sig själva.

Inte minst ser vi ett nytt utanförskap – som framförallt växer fram bland nyanlända. Detta måste brytas snarast, innan det slår rot och ärvs av nästa generation. Här kommer det krävas en tydlig arbetslinje, där språkkunskaper, anställningsbarhet och egen försörjning måste stå i fokus.

Vi står också inför stora demografiska förändringar, där en kraftig ökning av barn- och ungdomskullarna följs av en lika kraftig ökning av antalet äldre. Här har satsningar på nya tekniska lösningar stor potential att både förbättra och avlasta, men vi kommer också behöva hitta hållbara och nytänkande lösningar för att både rekrytera och behålla personal.

Vi har förmånen att leva i en spännande tid i ett snabbt växande Halmstad. När studier på högskolan lockade mig till Halmstad i mitten av 1990-talet bidrog jag till att passera 84 000 invånare. Nu är vi 100 000 Halmstadbor och 2050 kommer vi att vara ytterligare 50 000. Det skapar helt nya förutsättningar för en vitalare arbetsmarknad, större utbud inom handeln och ökad valfrihet inom välfärden, och ett mer levande kultur-, fritids- och nöjesliv. Men det ställer också krav på att vi från politikens sida pekar ut vägen för hur Halmstad ska växa på ett klokt och hållbart sätt – utan att skapa nya problem som vi skjuter framför oss till kommande generationer. Detta är en av de mest komplicerade, men också en av de mest spännande uppgifter som vi har att lösa de närmaste åren.

För att klara det krävs inte minst en tydlig politisk vilja att lösa långsiktiga utmaningar tillsammans, över partigränserna. Den traditionen finns sedan länge i Halmstad och det är en tradition som jag är mån om att vårda.

Jonas Bergman (M)
Kommunstyrelsens ordförande

Kommentera inlägget

%d bloggare gillar detta: