Den gröna revolutionen fortsätter

För två år sedan publicerade jag blogginlägget En tyst grön revolution som för ovanlighetens skull fick viss spridning utanför kretsen av närmast sörjande. Jag visade där på en ganska intressant utveckling för biodieseln HVO, som vid den tidpunkten hade börjat ta en allt större andel av bränslemarknaden sedan alliansregeringen skattebefriade den 2014. Andelen biodrivmedel var då uppe i 12% och mycket av denna utveckling stod just HVO för.
I veckan kom årets rapport över energianvändningen i transporter och det visar sig att på de två år som har gått sedan sist har andelen biodrivmedel stigit kraftigt – från 12 till 19%.
Jag har samtidigt märkt att den tysta revolution som jag skrev om 2015 inte ärspeciellt tyst längre. Numera pratar ”alla” om HVO. Detta syntetiska bränsle har under 2016 utvecklats från att i huvudsak vara en inblandning på 30% i personbilsdiesel, till att numera också kunna ersätta fossil diesel fullt ut i tunga fordon. I praktiken innebär det minskade utsläpp av växthusgaser med 90% – utan att det krävs några investeringar i nya fordon. Detta har vi till exempel kunnat se i HEM:s verksamhet, där samtliga tunga fordon – till exempel sopbilarna – numera drivs med ren biodiesel (HVO100).
I takt med att bränslet ökar i popularitet har det emellertid börjat uppstå brist på råvaror. Dagens HVO tillverkas bland annat av rester från skogsavverkning eller från slakterier, men också från palmolja som är en ifrågasatt råvara på grund av att den kan leda till skövling av regnskogar. Den palmolja som används idag är emellertid hållbarhetscertifierad, men också det utbudet är begränsat. Dessutom diskuteras dieselmotorernas framtid av andra skäl. Volvo har nyligen meddelat att de inom några år helt kommer att sluta utveckla dieselmotorer till personbilar – en ganska logisk konsekvens av de problem med höga kväve- och partikelutsläpp som dieselbilar medför.
Den troligaste utvecklingen de kommande åren är att andelen HVO i personbilarnas dieseltankar ökar, samtidigt som tunga fordon i högre grad kommer använda ren HVO. Men på sikt kommer sannolikt personbilar i allt högre grad elektrifieras, troligen till att börja med via en växande andel hybrider där el kombineras med bensin. På det sättet fördelar vi också de begränsade resurserna så att de används på bästa sätt. Men utvecklingen går snabbt framåt och vad jag kommer att skriva om i detta ämne i maj 2019 står mer än någonsin skrivet i stjärnorna.

Kommentera inlägget

%d bloggare gillar detta: