Är du också klimatsmart i smyg?

co2

I samband med presentationen av HEM:s klimatbokslut skrev jag den 18/6 2016 följande debattartikel i Hallandsposten.

Klimatfrågan är åter i fokus – som den bör vara. I den politiska debatten, i media och säkert också i dina tankar ibland. De flesta av oss vet numera att våra vardagsval påverkar klimatet och försöker på olika sätt göra denna påverkan så liten som möjligt. Också på HEM, vårt gemensamt ägda energibolag, har vi en stor och viktig roll i klimatarbetet. Dels genom att minska vår egen klimatpåverkan, dels framförallt genom att skapa möjligheter för våra kunder att leva så klimatsmart som möjligt – på enklast möjliga sätt.

När vi talar om att minska vår klimatpåverkan så landar vi ofta i diskussioner om elbilar eller andra klimatsmarta transportlösningar. Det är inte så konstigt, för det är utsläpp som ligger nära och som vi själva kan påverka. Och att minska utsläppen från transporter är utan tvekan en ödesfråga för klimatet.

Men faktum är att den som verkligen vill studera en framgångssaga på klimatområdet bör rikta blickarna mot fjärrvärmen – som på egen hand har minskat de svenska klimatutsläppen med 20 procent på 30 år. Och som nästan lite i smyg tuffar på i det tysta och producerar klimatsmart värme till 90 procent av alla flerbostadshus och 80 procent av alla lokaler i Sverige.

I Halmstad minskar fjärrvärmen utsläppen främst genom att ersätta olje- eller gasuppvärmning, men bidrar också positivt med elproduktion och genom att förbränna avfall som annars skulle ha läckt stora mängder växthusgaser från soptippar i andra länder.

För att så exakt som möjligt mäta dessa klimateffekter har HEM i samarbete med miljöforskningsföretaget Profu gjort en total genomlysning av all klimatpåverkan från HEM:s verksamheter.

Resultatet är häpnadsväckande. Genom fjärrvärme, grön el från de halländska vattendragen och förbränning av avfall kunde HEM:s kunder gemensamt minska utsläppen av växthusgaser med 200 000 ton under 2015.

För att sätta den siffran i ett litet mer hanterbart perspektiv så motsvarar detta utsläppen från all biltrafik i hela kommunen – i ett och ett halvt år. De närmaste veckorna kommer vi att berätta mer om detta. Halmstadborna ska inte längre behöva vara klimatsmarta i smyg.

För det är siffror att vara stolt över, oavsett om du är kund, kommuninvånare eller både och. Och i en tid där klimatfrågan är mer aktuell än någonsin kan jag som ordförande i HEM år 2016 bara ödmjukt titta tillbaka på de kloka beslutsfattare som i 70-talets Halmstad beslutade sig för att sätta spaden i marken för fjärrvärmen. Och samtidigt hoppas att det arv som vår generation lämnar efter sig ska uppfattas som lika framsynt av framtidens Halmstadbor.

Det krävs tyvärr fortfarande en viss mängd fossil naturgas för att spetsa fjärrvärmen i Halmstad när det är som kallast. Men när vi i augusti med glädje välkomnar Höganäsverken som stor leverantör av spillvärme så börjar vi på allvar närma oss ett fjärrvärmenät fritt även från detta bränsle. Och HEM:s ledning har därför fått ett uppdrag från styrelsen att nu söka samverkan med andra lokala företag för att slutligen eliminera de sista inslagen av naturgas i våra pannor.
Det får bli vår generations spadtag.

Kommentera inlägget

%d bloggare gillar detta: