Momentum

conservation-of-momentum-experiment1Hur många gånger har inte partier – på hela färgskalan – gått till val på löften om att minska byråkratin? Och hur många gånger har det inte lik förbaskat slutat med ännu en blankett eller ännu en statlig reglering som kräver sin egen myndighet?

Frustrerade medborgare skäller på frustrerade lokalpolitiker. Och de frustrerade lokalpolitikerna skyller i sin tur på rikspolitikerna – eller i värsta fall på kommunens anställda som i sin tur är minst lika frustrerade över den interna byråkratin.

Och visst är det så att vi har byggt upp en byråkrati som ibland verkar gå över styr. Alltid i ett gott syfte. Medborgarnas insyn och inflytande. Rättsäkra processer. Hänsyn till dagens invånare och till morgondagens. Mutor och korruption ska undvikas, miljöproblem eller grannkonflikter ska förebyggas.

Byråkratin har alltid sina goda syften, men också alltid sina problem. Beslut som dras i långbänk. Spontanitet och kreativitet som undertrycks. Byråkratiska system in absurdum som leder till stress och frustration och ibland mynnar ut i sjukskrivningar

Men så händer plötsligt något som vi inte är beredda på. En kraftig ökning av nyanlända flyktingar utmanar vår byråkrati. Och vi konstaterar att långbänken inte duger längre. Att det krävs en helt ny rörlighet i de kommunala besluten.

En av kommunens tjänstemän uttryckte det så här: ”Aldrig förr har så här många stuprör rivits i kommunens organisation”. Och det var självklart nödvändigt. Och glädjande. För det visar att även om det finns en inbyggd tröghet i kommunens organisation till vardags, så går det faktiskt att bryta dessa strukturer när det verkligen behövs.
Därav dagens rubrik. Momentum. Ett uttryck som ofta används i sportens värld för att beskriva hur man kan utnyttja farten när man väl har fått upp den.

Jag tror nämligen att det finns mycket att lära av hur kommunens organisation har anpassat sig för att hantera flyktingkrisen. Att det finns arbetssätt som skulle kunna göra nytta även när det inte är kris. Som gör hela vår organisation mer lättrörlig, mindre byråkratisk och mer anpassad för en tid som lever i ständig förändring.

Detta momentum har vi ett politiskt ansvar att fånga.

Kommentera inlägget

%d bloggare gillar detta: