Flyktingmottagandet i Halmstad

flyktingar-1-foto-ICS_web-1220x915Jag får ibland frågor om hur flyktingsituationen ser ut i Halmstad och om hur kommunen arbetar med mottagandet av flyktingar.

Eftersom kommunstyrelsen löpande får information om utvecklingen så tänkte att det kunde vara en bra idé att sammanställa lite av detta och dela med mig av aktuell information. Dels om vad kommunen gör, men också om vad vi behöver din hjälp med att lösa.

Flyktingsituationen i världen

Just nu befinner sig mer än 50 miljoner människor på flykt i världen. Stora delar av Syrien finns inte mer, byggnader och vägar är bortsprängda. Av de 50 miljoner människor som flyr når en bråkdel, ca 5 promille, Europa. Till Sverige beräknas ca 70000 flyktingar komma i år.

De allra flesta flyende kommer idag från Syrien. De är ofta välutbildade, många talar en god engelska och de vill komma i arbete.

Flyktingsituationen i Halmstad

I dagsläget har 451 nyanlända personer fått permanent uppehållstillstånd i Halmstad. Av dessa är 191 barn. 345 personer av totalen bor i eget boende, 50 bor i anläggningsboende och 56 personer är sekundärflyktingar.

På språkintroduktionen är idag 157 elever inskrivna. På 14 dagar har antalet ökat med 22 elever. Två tredjedelar av de inskrivna är pojkar och 14 av dessa är ensamkommande.

Det är idag 843 personer inskrivna på svenska för invandrare, SFI och ytterligare ett hundratal står på tur inför september månad. 75 olika nationaliteter finns inom SFI. Flest personer kommer från Syrien, Eritrea och Irak. Eleverna på SFI har 53 olika modersmål. Det största modersmålet är arabiska följt av albanska och tigrinja.

Hur tar Halmstad emot flyktingarna?

Allmänhetens intresse för att hjälpa till är stort. Många Halmstadbor skapar kontakter med enskilda familjer som faddrar. De engagerar sig som språkvänner, deltar i nätverk eller i form av språkcaféer. Det sker mängder av insamlingar av leksaker och kläder som kommer de asylsökande tillhanda.
Frivilliga, kommunen och olika myndigheter organiserar dessutom en rad aktiviteter:

 • Alla nyanlända får tillgång till svenskundervisning oavsett om man bor på någon av anläggningarna eller har egen bostad.
  Språkcaféer finns för att ge språkträning utanför undervisningstiden. Det är tillfällen att lära nytt, få förströelse och ha roligt. Man bakar, broderar, spelar musik och teater, lagar mat, spelar boll eller bara pratar med varandra. Det bedrivs språkcaféer på flertal ställen i Halmstad 3-4 gånger per vecka. Caféerna har varit igång hela sommaren.
 • Korplaget i fotboll drar i gång sin verksamhet nu i höst.
 • På anläggningsboendena förs samtal om demokrati och mänskliga rättigheter.
 • En gång/månad kommer en tidskrift på arabiska/engelska som beskriver läget i Sverige och nya förordningar från t ex Migrationsverket och Arbetsförmedlingen.
 • Halmstads kommun distribuerar under hösten en sammanfattande folder om Sverige i stort och Halmstad specifikt.
 • Halmstad har anställt två fältkoordinatorer. De arbetar ute på anläggningarna, i synnerhet på Arena Hotell. Deras arbete har medfört barngrupper, matråd, samlingsplaster och en positiv förändring av den fysiska miljön.
 • Genom Röda Korsets försorg utbildas allt fler språkvänner. Dessa blir en länk mellan anläggningsboendet och samhället utanför (läs mer om detta längre ner).
 • Det finns exempel på goda insatser inom Halmstads kommun där verksamheten tar in språkpraktikanter och visar upp sig som arbetsgivare. HFABs satsning på Välkomstjobb är ett sådant. HEM, servicekontoret, hemvårdsförvaltningen, barn- och ungdomsförvaltningen och utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen är andra.
 • Integration Halland gav Halmstad 2,5 mkr för att skapa arbete och/eller praktikplatser. Länsstyrelsen har beviljat medel för att bland annat ge högutbildade nätverk som insteg i yrkeslivet. Halmstads kommun har i år avsatt 1,5 mkr för integrationsarbete.

Ensamkommande barn och unga

Det har skett en kraftig ökning av ensamkommande barn och unga i hela Sverige. Migrationsverkets prognos för riket pekar på ett mottagande av ca 12 000 barn och unga under 2015. Migrationsverket har idag laglig rätt att anvisa ensamkommande barn och unga till kommuner utan avtal.

Halmstad har under juli tagit emot ca 40 ensamkommande barn och unga. Socialförvaltningen kommer att öppna boende på Plönninge under hösten. Ytterligare boenden kommer att behövas.

Hur kan du själv hjälpa till?

Det finns just nu ett stort behov av Språkvänner som kan hjälpa till att introducera en nyanländ i svenska. Röda Korset står för utbildningen och hjälper till med att hitta en nyanländ som ”matchar”. Idag finns det närmare 60 språkvänner i Halmstad, men många fler behövs.
Här kan du läsa mer om att vara Språkvän och hitta kontaktuppgifter för att anmäla intresse.

Det finns också ett stort behov av familjehem för ensamkommande ungdomar. Familjehem är ett bra alternativ till de bemannade HVB-hem som finns i kommunen, men som just nu inte räcker till.
Här kan du läsa mer om att vara familjehem och hitta kontaktuppgifter för att anmäla intresse.

 

2 kommentarer

1 ping

  • JC13 september, 2015 kl. 11:30
  • Svara

  Du skriver:
  ”De allra flesta flyende kommer idag från Syrien. De är ofta välutbildade, många talar en god engelska och de vill komma i arbete.”

  Detta är nonsens. Varför sprider du dessa myter när du borde veta att det är fel?

  1. Nu vet jag ju inte vilken av de fyra citerade påståendena som du anser vara nonsens – men detta är alltså inte ett debattinlägg utan en beskrivning av hur tjänstemän som arbetar med frågan uppfattar de människor som de kommer i kontakt med i Halmstad.

 1. […] 1. Flyktingmottagandet i Halmstad […]

Kommentera inlägget

%d bloggare gillar detta: