Alla borde få chans att byta jobb

jämställdhetVad är det bästa sättet att få upp din lön? ”Byt jobb!” är det vanligaste svaret från karriärcoacher. Och det är väl inte så konstigt, egentligen?

Om du bara har en enda arbetsgivare att välja på så hamnar du i ett uselt förhandlingsläge. Du kan inte byta jobb för att förhandla upp lönen. Din nuvarande arbetsgivare behöver inte ens oroa sig för den möjligheten.

Löneskillnader mellan könen

Den största orsaken till löneskillnaden mellan könen är, enligt Medlingsinstitutet, att kvinnor och män jobbar inom olika yrken med olika löneläge. I sin årliga rapport om löneskillnader mellan kvinnor och män konstaterar de samtidigt att ”Lönerna ökade mer för dem som bytte jobb. Bland dem som bytte jobb ökade lönerna mer för kvinnor.”

Inte konstigt då att kvinnors löner har halkat efter. De jobbar ju i betydligt högre grad på en arbetsmarknad där arbetsgivaren – stat, kommun eller landsting – har arbetsgivarmonopol. Där ”byta jobb” alltför ofta inte ens finns som ett reellt alternativ!

Högre löner i privat välfärd

För några dagar sedan släppte Svenskt Näringsliv rapporten ”Sant och falskt om företagande i välfärden” som bland annat har gått igenom lönerna i skola, vård och omsorg. Med få undantag visar det sig att lönerna i den privata sektorn är högre än i den offentliga. För sjuksköterskor handlar det om så mycket som 2000-3000 kronor i månaden. För omsorgspersonal med kortare utbildning var skillnaden 300-500 kronor.

Det ligger därför nära till hands att tro att ökad konkurrens om personalen inom välfärden kan bidra till högre löner.

Valfrihet är inte bara till för kunden

När vi från moderat håll pratar om valfrihet i välfärden utgår vi ofta från ett kundperspektiv. Lite mer sällan talar vi om att vi samtidigt ökar valfriheten också för personalen. Det skulle jag gärna ändra på. För idag har vi fortfarande en situation inom vård och omsorg där möjligheten att byta arbetsgivare ofta innebär att man måste flytta till en annan kommun, ett annat landsting, eller till och med till ett annat land. Och med det i vågskålen så är det inte konstigt att offentliga arbetsgivare är så otroligt framgångsrika i att hålla nere lönerna i kvinnodominerade yrken.

Min tes är att ökad mångfald inom välfärden kan bidra till högre löner inom dessa yrken. Det betyder inte att alla måste byta jobb. Så är det inte heller i privat sektor. Men den grupp som byter arbetsgivare för att höja sin lön bidrar till att pressa löneläget uppåt.

Från moderat håll har vi en viktig uppgift i att göra detta möjligt!

Vi har ingen magisk hatt

Samtidigt kommer högre löner självklart att kosta pengar. De kan inte trollas fram ur en hatt. Däremot finns det sannolikt möjligheter att effektivisera verksamheter för att skapa utrymme för löneökningar i det offentliga. Privat omsorg beskylls till exempel ofta för att ha lägre bemanning än privat. Men samtidigt är privata utförare generellt bättre på att förebygga undernäring, liggsår och fallolyckor – vilket låter som ett klokt och värdigt sätt att minska personalbehovet på. En unik studie i Östersund visar också på att det finns stora möjligheter att påverka bemanningen genom bättre schemaläggning.
Här finns det viktiga lärdomar att överföra till offentlig sektor. För att lyckas med det är det ännu viktigare att skapa en rörlighet på arbetsmarknaden. Inte bara av människor, utan också av den kunskap som de bär med sig.

Rätt eller fel? Ordet är fritt!

Kommentera inlägget

%d bloggare gillar detta: