Tre tankar om vatten

VattenNär jag vaknade i morse slog det mig hur mycket vatten betyder för oss människor. Vattnet är inte bara en förutsättning för liv. För miljontals människor på flykt erbjuder vattnet också en väg till ett nytt liv. Men vattnet är också en nödvändig del av vårt energisystem.

Halmstad går för vatten

Idag samlas förhoppningsvis många Halmstadbor i Norre Katts Park för att gå för vatten. Syftet är att samla in pengar till vattenprojekt i Afrika och bakom projektet står Rotary och ett antal större sponsorer, däribland HEM.
God tillgång till rent vatten är inte bara en absolut förutsättning för liv, utan också för att människor och samhällen ska kunna utvecklas. Går det ens att föreställa sig hur vårt samhälle sett ut om våra barn i stället för att gå till skolan skulle behöva ägna dagarna åt att vandra genom Halmstad för att hämta vatten till familjen?

Either you live or you die

Vatten kan också ses som en symbol för hopp. För de miljontals människor som flyr krigets Syrien är vägen över Medelhavet ofta den enda vägen ut. Men det är också i vattnet som alltför många av dem förlorar livet. På radion hörde jag en av de överlevande förklara varför han ändå hade tagit risken att sätta sig i en ranglig båt med livet som insats. ”This is our only hope. Either you live or you die.”, sa han krasst. Det går inte ens att föreställa sig att behöva ställas inför det beslutet. Either you live or you die.

Men att enbart överleva är inte att leva. För de människor som tar sig ända till Sverige får det inte bara handla om en möjlighet till skydd undan kriget. Det måste finnas förutsättningar att ordna ett meningsfullt liv i det nya landet. Därför är jag stolt som moderat över att vårt parti nu har lagt fram förslag för en bättre integrationspolitik med arbetslinjen i fokus. Bättre möjligheter att ta sig in på arbetsmarknaden. Snabbare vägar till jobb. Ökat fokus på arbete.

Vind behöver vatten

Och så en sista fundering om vatten. Till synes inte en fråga om liv och död, men ändå av stor vikt. I veckan deltog jag på Svensk Energis årsmöte i Stockholm. Här hade hela den svenska energibranschen samlats och bland deltagarna märktes Vattenfalls VD Magnus Hall och energiminister Ibrahim Baylan. Också här var vattnet en viktig fråga på dagordningen. Vattenkraften spelar en nyckelroll i omställningen till förnybar energi. Inte bara för att den i sig är förnybar, utan för att den dessutom är helt nödvändig för att reglera elproduktionen när det inte blåser. Vattenkraften kan nämligen lagra energi (i dammar), vilket gör den till en unik resurs i sammanhanget.

Samtidigt finns det andra miljöproblem med vattenkraften. Fiskens vandringsvägar och den biologiska mångfalden hotas när kraftverk byggs och under förra året kom därför ett antal förslag som sätter press på vattenkraftens negativa påverkan.

Det märktes tydligt på årsmötet att hotet mot vattenkraften var en fråga som oroade hela branschen. Och det är förståeligt. Den storskaliga omställning av energisystemet som just nu pågår kräver vattenkraft. Om inte mer, så åtminstone inte mindre. Glädjande nog så var energiministern tydlig på den punkten.

”Jag är kär i vattenkraften”, sa han och tillade sedan med glimten i ögat ”… även om vi har ett torftigt kärleksliv.”

Kommentera inlägget

%d bloggare gillar detta: