Detta vill jag med HEM

HEM Den 16 mars utsågs jag till ordförande i Halmstads Energi och Miljö (HEM). I samband med detta skrev jag en debattartikel i Hallandsposten där jag pekade ut några av de inriktningar som är extra viktiga för mig att arbeta med de kommande fyra åren.

När jag i dag tillträder som ordförande i Halmstads Energi och Miljö (HEM) gör jag det i ett bolag som på bara några år har genomgått en stor och spännande förvandling. Det HEM, som för inte så länge sedan var en sammanslagning av verksamheter som spretade åt olika håll, är i dag på god väg mot att bli ett modernt och sammanhållet miljöföretag med en tydlig gemensam riktning.

För detta arbete finns det anledning att framförallt rikta en tacksamhetens tanke till personalen som har dragit det tyngsta lasset i den processen. För mig, och för den nyvalda styrelsen, kommer ni även i fortsättningen att vara en källa till inspiration, men jag hoppas att ni också kommer att inspireras av oss. Tillsammans ska vi fortsätta att utveckla HEM för att både möta kundernas behov och förbättra miljön lokalt och globalt.

Som nyvald ordförande finns det all anledning att vara ödmjuk inför uppgiften, men jag vill ändå redan nu peka ut några av de inriktningar som kommer att prägla mitt ordförandeskap.

Halmstad och Sverige är världsledande på att återvinna avfall. I dag återvinner vi nästan allt avfall på ett eller annat sätt. Men all återvinning är inte lika bra för miljön. Det är exempelvis bättre att göra biogas och gödsel av matavfall än att förbränna det till fjärrvärme. På samma sätt är det alltid bättre att låta någon annan ärva din gamla cykel än att smälta ner den och göra en ny. Därför ska vi inte slå oss till ro och vara nöjda med våra goda resultat, utan måste ständigt arbeta med att bli ännu bättre. Inte minst inom området återanvändning finns det fortfarande mycket att göra. Här har HEM en viktig roll som möjliggörare.

HEM ska vara en bra samarbets- och samtalspartner för lokala aktörer i miljöbranschen. I Halmstad har vi de senaste åren sett ett återvinningskluster växa fram och det är en utveckling som jag välkomnar med glädje. En vital marknad är ett oslagbart verktyg för att utveckla miljöarbetet. Jag ser fram emot givande lokala samarbeten med företag och organisationer som på olika sätt vill bidra till att göra det lättare för Halmstads invånare och företag att leva mer miljösmart.

Några av HEM:s verksamheter är genom lagstiftning helt befriade från konkurrens. På dessa områden, där marknaden inte kan användas för att reglera pris och kvalitet, känner jag ett extra stort politiskt ansvar. HEM har i ett nationellt perspektiv låga avgifter, men vi får aldrig bli bekväma i monopolet, utan måste alltid arbeta för att leverera maximal kundnytta. Inte minst genom att så långt som möjligt erbjuda våra kunder möjligheter att sänka sina kostnader genom miljösmarta val.

Jonas Bergman (M)

Styrelseordförande
Halmstads Energi och Miljö

Kommentera inlägget

%d bloggare gillar detta: