När politiken blev på riktigt

Foto: SVTÄven om mina första månader i kommunstyrelsen har varit väldigt intressanta så är det först nu – när frågan om Kattegattgymnasiet har blivit aktuell igen – som jag känner att det här uppdraget verkligen är på riktigt.

Missförstå mig rätt. Vi har redan tagit många viktiga – och riktiga – beslut i kommunstyrelsen. Men det har ändå alltid känts ganska uppenbart vilket beslut som ska fattas.
Den här gången är det inte alls så enkelt. Den här gången måste vi göra ett val och jag är en av dem som måste göra det.

I korthet har detta hänt: För två år sedan avsattes 200 miljoner för att renovera Kattegattgymnasiet. Detta belopp visade sig vara inget annat än en illusion. Offerterna uteblev och projektet fick startas om.
Efter en betydligt mer noggrann beräkning finns det därför nu två helt nya alternativ för skolan: bygg om för 500 miljoner eller bygg nytt för 800 miljoner.

Beloppen är hisnande. Normalt klarar Halmstad av att investera ungefär 350-400 miljoner om året. Med en byggtid på fyra år så innebär ombyggnadsförslaget i praktiken att Kattegattgymnasiet kommer att sluka en tredjedel av den årliga investeringsbudgeten de kommande fyra åren – och en nybyggnad ännu mer. En investeringsbudget som dessutom i stora delar redan är intecknad.

Tagen av stundens allvar har jag ägnat en hel del tid åt att läsa och fundera kring Kattegattgymnasiet och har just nu en någorlunda klar bild över vad vi borde göra. Men den bilden kan säkert komma att ändras de närmaste dagarna – inte minst efter samtal i vår egen partigrupp. Jag är självklart också öppen för goda idéer från övriga partier. Med mer än en halv miljard skattekronor i vågskålen så är det rimligt att lägga prestigen åt sidan när kommunstyrelsen träffas på tisdag.

Oavsett om vi landar i om- eller nybyggnad så finns det ett par viktiga principer som jag själv tänker argumentera för:

  • Vi kan inte ensidigt ta på oss nya investeringar utan att samtidigt välja bort något annat.
  • Vi måste vara beredda att ifrågasätta enskilda delar av projektet som driver upp kostnaderna
  • Vi måste aktivt söka samordningsvinster med andra kommunala verksamheter

I huvudsak funderingar kring att pressa kostnader, alltså. Men så är det ju också på riktigt den här gången.

Kommentera inlägget

%d bloggare gillar detta: