Här kommer bussungarna!

Bussförskolan Buster i Malmö

Bussförskolan Buster i Malmö

Problem är till för att lösas! Idag funderar jag kring svårigheterna med att bygga förskolor i Halmstad och berättar om en spännande idé som skulle kunna bidra till en lösning.

Halmstad har just nu en mycket stor inflyttning i centrum och utbyggnaden av förskolor har helt enkelt inte hängt med.
Det beror inte på att viljan saknas. Eller pengarna. Snarare tvärtom. Pengarna finns sedan flera år i budgeten, men tyvärr har det visat sig vara mycket svårt att omvandla dem till riktiga förskoleplatser. I mångt och mycket beror det på att det är svårt att hitta lämpliga tomter i Halmstad – eftersom krav på utomhusytor, luftkvalitet och trafikbuller ofta gör det omöjligt att bygga förskolor där de behövs som mest.

Det pågår därför ett intensivt arbete i Halmstad med att hitta en bättre modell för att snabba på byggandet av nya förskolor och undvika att nya projekt stoppas alltför sent i processen. En grundläggande tanke är att när en viss plats pekas ut som lämplig för en förskola – då ska vi också veta att det faktiskt går att bygga den där.

Men jag skulle gärna också se alternativ till dessa traditionella förskolor. En intressant idé som skulle vara väl värd att pröva är så kallade bussförskolor – där en hel förskoleavdelning drivs i en specialbyggd buss. All pedagogisk verksamhet utgår från bussen och barnen har inte någon fast förskolebyggnad. Sådana bussförskolor finns idag på flera platser i landet (t ex Uppsala, Lund och Malmö) och har bara blivit fler sedan jag för något år sedan fick höra talas om detta genom Christofer Lundholm, moderat gruppledare i Barn- och Ungdomsnämnden.

Barn i en buss. Låter det omodernt, tråkigt och opedagogiskt? Inte alls!

En bussförskola är tvärtom något väldigt spännande. Barnen kliver på bussen på morgonen och kliver av på eftermiddagen. Däremellan fylls dagen med utflykter över hela stan. Biblioteket, skogen, stranden, brandstationen, polishuset, stadsbondgården eller museet.
Möjligheterna med en mobil förskola är oändliga och i praktiken är det bara fantasin och bränsletanken som sätter gränserna!

En bussförskola är inte nämnvärt billigare än en vanlig förskola. Det känns kanske onödigt att påpeka, men det är en viktig poäng i sammanhanget. En bussförskola handlar alltså inte om att försöka spara en massa pengar och sedan hitta på en rad goda argument för att motivera besparingen.
Tvärtom! I de utvärderingar jag har läst är såväl barn, föräldrar och personal i huvudsak positiva.

Därmed inte sagt att jag också ser det som en lösning på ett verkligt problem. För det skulle onekligen kunna vara ett sätt att snabbt lösa en del av förskoleproblematiken i Halmstad. Men på ett sätt som känns betydligt mer långsiktigt än de dyra förskolepaviljonger som vi bygger idag.

Här kan du läsa mer om Bussavdelningen Buster i Malmö.

Här kan du läsa Malmös utvärdering av bussförskolorna.

Kommentera inlägget

%d bloggare gillar detta: