Flygstaden behöver en bättre trafiklösning

FlygstadenOmrådet kring Flygstaden är populärare än någonsin. Det som började i relativt liten skala 2002 har snabbt
växt upp till att bli en verklig utmanare till både centrumhandeln och till området kring Eurostop/Stenalyckan. De flesta av oss som bor i norra delen av Halmstad är nog mycket nöjda med detta.

Men området växer samtidigt inte bara volymmässigt, utan sprider också ut sig på en allt större yta – och har lockat en bredd av nya verksamheter. Bensinstationer, Bilprovning och ÅVC lockar i södra delen, medan ytterligare handel expanderar i nordväst. Och ytterligare närmare centrum har ett nytt industriområde växt fram, nu också på båda sidor vägen genom etableringen av HEMs nya huvudkontor.

Och så har vi Systembolaget, som tillsammans med sina lyckliga nya grannar är det senaste stora tillskottet som lockar mängder av nya besökare till Flygstaden.

I takt med att området växer börjar det bli uppenbart att trafiklösningen börjar bli ohållbar. I rondellen vid Inspiratören är köbildning numera snarare regel än undantag – och i fler än en riktning. Inne på Flygstadsområdet konkurrerar bussar och bilar med fotgängare och cyklister på ett sätt som är direkt trafikfarligt. Transporter till och från butikerna ökar i takt med omsättningen och ställer till allt större bekymmer. Företagen runt HEMs nya lokaler har i sin tur problem att ta sig till och från sina lokaler.

Jag tror att det är dags att se över trafikplanen för hela området. Ett sådant arbete måste självklart få ta sin lilla tid att utreda, och jag är definitivt inte någon trafikplanerare, men jag har åtminstone några egna små förslag.

 • För det första så skulle busshållplatserna mellan Maxi och Willys behöva egna fickor att stanna i. Som det fungerar idag så blockerar de trafiken när de stannar, vilket leder till besvärliga situationer där bilförare tyvärr alltför ofta smiter förbi stillastående bussar på utsidan.
 • För det andra så behöver fotgängare en säker passage mellan norra och södra delen av Flygstaden – antingen i form av en gångbro, eller via en gångtunnel. Det skulle förhoppningsvis också minska en del onödig trafik mellan Flygstadens olika delar.
 • Jag skulle också gärna se att det blev lite mindre lockande att ta bilen mellan till exempel Jysk och Clas Ohlson. Som parkeringen är byggd idag uppmuntras lata (ber om ursäkt, men visst är det så) shoppare att ta bilen ett hundratal meter för att slippa promenera mellan butikerna. Måla ett tydligt markerat gångstråk i marken och spärra av ett par bilpassager. Det skulle knappast missgynna handeln att människor vågar gå i området.
 • En annan fråga är om det verkligen är nödvändigt att leda in all trafik via Kundvägen (mellan Maxi och Willys)? Finns det kanske en möjlighet att öppna en ny infart till Maxi via Karlsrovägen – vid Nordiska Filt?
 • I ett trafikpaket är det också helt naturligt att se över hur situationen kring Återvinningscentralen kan bli bättre. Där kommer jag ju dessutom att ha viss makt att påverka i framtiden, så det får jag säkert anledning att återkomma till vid ett senare tillfälle. Det bör finnas goda möjligheter att styra trafiken bättre också där.
 • På lite sikt tror jag att vi behöver bygga en ny nordlig anslutning till E6. Det är inte rimligt att all tung trafik med varutransporter ska ledas genom stadskärnan. Jag har till och med för mig att det finns mark reserverad för detta, så det är nog bara en tidsfråga. Men tid är ju som bekant ett ganska rymligt begrepp. Och här antar jag att en ny förbindelse över/under Nissan skulle kunna vara ett fullgott alternativ.

Detta var bara några snabba idéer från ”the top of my mind”. Vad i detta som är en kommunal angelägenhet är jag lite osäker på. Det får bli en senare fråga.

Håller du med och hur skulle du själv vilja förändra Flygstaden?

1 kommentar

  • Magnus Persson15 februari, 2015 kl. 09:58
  • Svara

  Jonas,

  Om jag har förstått rätt, så är man överens om att Vapnö dals leden skall komma till innan man på nytt överväger en ny förbindelse över Nissan söder om Slottsbron. Denna Vapnödalsled skulle verkligen behöva komma till så snart som möjligt, så att vi slipper flygbränsle transporter på Karlsrovägen och att vi verkligen tar ett allvarligt menat steg i att minska trafikbelastningen på Slottsbron och avleda en hel del av den södergående trafiken via E6 norra infart till Halmstad. Det finns redan inköpt mark om jag har förstått rätt, och även att detta tar en del av den bästa marken i anspråk för transport och inte mat produktion, så ger det en bättre stadsmiljö med mindre utsläpp.

  Magnus Persson, C

Kommentera inlägget

%d bloggare gillar detta: