Budgetanförande i kommunfullmäktige 2014

BudgetDen 16 december var det budgetdebatt i kommunfullmäktige och jag gjorde min debut i talarstolen. Se inslaget i filmen längst ned i inlägget, eller läs mitt anförande som är (ungefär) vad jag säger i filmen.

Herr ordförande, presidie, ledamöter, åhörare – på läktaren och framför datorn.

Idag tänkte jag göra mig själv till en del av en ny stor folkrörelse … moderater med en miljöagenda.

Det är idag bevisat bortom allt rimligt tvivel att vi befinner oss mitt i en global klimatförändring och att den är orsakad av oss människor. Fram till idag har vi lyckats öka jordens medeltemperatur med 0,7 grader. 0,7 grader låter kanske lite löjligt och är knappast märkbart för någon av oss, men å andra sidan – för bara fem grader sedan befann vi oss mitt i istiden. Där har ni alltså proportionerna.

Men den globala temperaturökningen kan också brytas ner till lokala siffror. I Sverige har temperaturen redan stigit med en hel grad. I norra Sverige med ytterligare en halv. Och vad betyder det i praktiken?
Jo, till exempel att under samma period har nederbördsmängderna i Halland ökat med uppemot 20% på 40 år. Och när nederbörden ökar så snabbt så blir det också uppenbart att vårt samhälle inte är byggt för att hantera dessa mängder.

Klimatförändringen är alltså inte längre ett framtidshot, utan vi lever mitt i den. Och vi som engagerar oss i politiken ser det varje dag. Det syns i den övergripande samhällsplaneringen. Det syns i detaljplanerna. Det syns i besluten vi tvingas fatta som påverkar våra lantbrukare. Och det syns inte minst i den budget som vi har att besluta om idag – där just anpassningar till klimatförändringarna är ett nytt tråkigt inslag.

Så frågan är inte längre om det kommer att bli dyrt att anpassa samhället. Frågan vi måste ställa oss är i stället hur dyrt det kommer att behöva bli – och vad vi är beredda att offra i stället.

Men frågan är självklart också vad vi själva kan bidra med för att bromsa upp det som håller på att hända.

Vi brukar ibland försvara oss med att Sverige bara står för 0,2% av världens utsläpp av växthusgaser. Och det är ju sant. Jag skulle till och med vilja påstå att vi i Sverige utan problem skulle kunna både halvera och fördubbla våra utsläpp utan att det skulle få någon långsiktigt mätbar effekt på jordens klimat.

Men problemet är ju att det inte är länder som orsakar utsläpp. Det är människor som gör det. Och om vi som land skulle vifta bort de utsläpp som våra 9 miljoner invånare gemensamt står för – hur ska vi då någonsin kunna motivera var och en av jordens 7 miljarder invånare att just de måste förändra sitt beteende?

Samtidigt har jag en syn på klimatfrågan som bygger på idén om att vi inte ska begränsa människors rätt till varma bostäder, upplysta lokaler eller möjligheter att röra sig fritt i världen. För människans lust till nya upptäckter och nya landvinningar kommer aldrig att förändras. Det är mänsklighetens själ!
Och tack och lov för det!

Det är alltså inte vad vi gör som det är fel på – utan hur vi gör det. Därför finns det egentligen bara en tänkbar väg ut ur den här situationen som vi har försatt oss i. Och den vägen går via kloka beslut, via tekniska landvinningar och genom att sluta upp att i onödan slösa med jordens och samhällets resurser.

Den budget som Femklövern+ har presenterat idag innehåller en rad nya satsningar på klimatområdet. Och det är just klokhet, tekniska landvinningar och ett minskat slöseri som kännetecknar dessa satsningar.

Vi har i vår budget en fortsatt utbyggnad av solenergi som ger oss både värme och el – utan att samtidigt förbruka jordens resurser eller orsaka nya skadliga utsläpp.

Vi satsar miljoner på att byta ut farlig kvicksilverbelysning i skolorna – en bra åtgärd i sig, men där vi med hjälp av ny LED-teknik samtidigt får möjlighet att minska energiförbrukningen till hälften.

Vi satsar dessutom stora belopp på ny energisnål gatubelysning. Förutom en stor besparing på underhållet, så minskar vi elförbrukningen med mellan 30 och 40%.

Vi gör en stor satsning på ny teknik i skolornas fläktsystem – en åtgärd som också sparar pengar i form av underhåll, men som dessutom på sikt ger en energibesparing på närmare en halv miljon kilowattimmar per år. Och vad kan vi då göra med all denna sparade el?

Ja, vi skulle till exempel kunna hålla alla iPads i kommunfullmäktige laddade. I 586 år…

Men vi skulle också kunna köra 200 000 mil med några av de elbilar som jag hoppas snart kommer att utgöra en väsentlig del av kommunens bilpark – och på så sätt ytterligare minska vår klimatpåverkan med i runda slängar 400 ton koldioxid per år.

Det fina med alla de här kloka satsningarna är att de utnyttjar just tekniska landvinningar för att minska energislöseriet utan att samtidigt minska våra möjligheter att fortsätta leva våra liv som vi vill ha dem. Och vi gör det på ett sätt som bidrar till en mer hållbar framtid för människor i Halmstad, i Sverige och i övriga världen.

Och därför – herr ordförande – skulle jag vilja avsluta med att med eftertryck och stolthet yrka bifall till majoritetens förslag.

Tack!

Kommentera inlägget

%d bloggare gillar detta: