Viktig satsning på flyget

flyget2I veckan beslutade kommunstyrelsen att godkänna en stor renovering av Halmstad City Airport. Frågan går nu vidare till kommunfullmäktige för slutligt beslut.

Jag återkommer snart till varför flygplatsen behöver byggas om, men tänkte börja med en kort beskrivning av de ekonomiska konsekvenserna av beslutet, eftersom det har förekommit en del otydligheter i media i veckan.

Investering på 51 miljoner

Det beslutet handlar om är att flygplatsen vill göra en investering på 51 miljoner. Oavsett hur man räknar så är detta mycket pengar, men jag tänkte ändå börja med att bryta ner miljonerna i lite mer begripliga delar.

För det första så behövs 11 miljoner för att utföra en rad nödvändiga renoveringar, till exempel ny ventilationsanläggning och ny takpapp. Detta är åtgärder som i praktiken är nödvändiga för att kunna hålla flygplatsen igång i framtiden. Ytterligare 8 miljoner gäller ny säkerhetsutrustning som sedan Transportstyrelsen kommer att ersätta kommunen för.
Pengarna till investeringen lånar flygplatsen från kommunens kassa, och betalar självklart också ränta på lånet.

I underlaget till beslut fanns det två alternativ att välja på:

  1. antingen enbart renovera,
  2. eller renovera och investera ytterligare i en ombyggnad.

Skillnaden mellan dessa alternativ är 1,4 miljoner i extra årlig kostnad för flygplatsen. Detta inkluderar alltså räntor och avskrivningar på den totala investeringen.

Var innebär då ombyggnaden?

Det korta svaret är: lite av varje. Fler toaletter, bättre utrymmen för personal och räddningstjänst, ny café/taxfree-del, nytt bagageband, större avgångshall och ett ny ankomsthall är några av de viktigaste delarna.
En del av dessa investeringar, men långtifrån alla, är en konsekvens av den ökande andelen charter från Halmstad. Att charterbolagen flyger från småorter är en ny trend och av allt att döma har den kommit för att stanna. Charterturismen står redan idag för över 10% av resenärerna från Halmstad och fortsätter att öka för varje år.

I affärsplanen för Halmstad City Airport finns målet att fördubbla passagerarantalet mellan 2010 och 2020. Om det överhuvudtaget ska vara genomförbart så krävs lokaler som kan ta emot fler samtidiga passagerare. Redan idag tvingas resenärer ibland köa utomhus på vintern.

Hur ser flygplatsens ekonomi ut?

Flygplatsen gick 2013 med ett underskott på ca 10 miljoner, vilket är det bästa resultatet de senaste 5 åren.

Flygplatsen är ett kommunalt bolag som ägs av kommunens bolagskoncern. Det innebär en del skattemässiga fördelar, eftersom till exempel överskott i ett bolag kan användas för att täcka underskott i ett annat. Det är därför som det ibland hävdas att kommunala HFABs hyresgäster subventionerar flyget. Jag förstår logiken bakom det argumentet, men skulle ändå vilja sträcka resonemanget utanför kretsen av kommunala hyresgäster. HFAB gör en rimlig vinst och ska göra det oavsett om flyget går med förlust eller inte. Så den som får betala i slutänden är skattebetalarna, eftersom vinstutdelningen till kommunen minskar.

Vad är det värt?

För dessa 10 miljoner får anställda i kommunen, staten, regionen och privata företag en av Sveriges närmaste flygplatser med möjlighet att vilken arbetsdag som helst vara på plats i huvudstaden och stämpla in vid 8-tiden.
Är det värt 10 miljoner?
Jag tror det.

Bra infrastruktur är en viktig del av Halmstads totalerbjudande. På samma sätt som bredband, järnvägar och motorvägar bidrar till att skapa arbeten i Halmstad, så bidrar flyget till att göra Halmstad till en attraktiv kommun.
10 miljoner kronor motsvarar ungefär skatteintäkten från 100 personer.
Bidrar flyget på sikt till att skapa mer än 100 arbeten i Halmstad?
Tveklöst.

Men samtidigt….vore det inte bra om flyget bar sina egna kostnader?
Definitivt.
Det måste vara en tydligt uttalad målsättning att alla våra kommunala bolag ska överleva på egna meriter.

Men då måste man också fråga sig: går vägen till lönsamhet via en flygplats där charterturister tvingas köa i minusgrader utomhus och personalen tvingas arbeta i undermåliga lokaler?
Jag tror faktiskt inte det.

 

Kommentera inlägget

%d bloggare gillar detta: