Det lönar sig att göra rätt

attitudeAlla kommuner vill ha ett bra näringslivsklimat. Halmstad är självklart inget undantag. Men vi som på ett eller annat sätt förväntas ordna detta goda klimat märker snart att det som är lätt att säga ofta är lite klurigare att genomföra i praktiken.

Inte minst begränsas vår frihet av olika lagar som vi måste följa. Det betyder emellertid inte att vi är maktlösa. Inte alls. Bara att vi måste anstränga oss lite mer. Och att vi kanske snarare måste arbeta med attityder än med konkreta beslut.

I Miljö- och Hälsoskyddsnämnden har vi under snart fyra år arbetat efter idén att alla vill göra rätt. Med det som utgångspunkt har vi insett att vi måste göra det lätt att göra rätt. Och slutligen: om man gör rätt så ska det självklart löna sig.

Dessa tre utgångspunkter hänger ihop. För om det är lätt att göra rätt så gör ännu fler rätt. Om sedan företagets kostnader sjunker när de gör rätt så ökar självklart deras vilja att göra ännu mer rätt. Och då har vi också lyckats med vår egen huvuduppgift – att förbättra skyddet av människor och miljö.

Min känsla är att Miljö- och Hälsoskyddskontorets personal har tagit till sig nämndens filosofi – och det är självklart helt avgörande. Det handlar om konkreta saker som att blanketter har förenklats, att informationen har utvecklats och att arbetsmetoder har effektiviserats. Men också om en förbättrad dialog med företag och branschföreträdare samt om ett bättre förebyggande arbete.

Nyligen fick vi glädjande nog en tydlig signal om att vår filosofi har gett resultat. En lång rad restauranger har under året blivit så pass mycket bättre att vi nu kan dra ner på kontrollerna. För företagen betyder det närmare 300 000 kronor i minskade avgifter. För dig betyder det att du kan känna dig ännu tryggare med att äta på stan.

Det lönar sig alltså att göra rätt. För alla.

 

Kommentera inlägget

%d bloggare gillar detta: