20 000 poliser. Var det verkligen en bra idé?

Fotograf: Jörgen Knutsson

Fotograf: Jörgen Knutsson

Kommer ni ihåg Alliansens vallöfte från 2006 om att Sverige skulle ha 20 000 poliser? Ett vallöfte som var så väl förberett att Sveriges nytillträdda justitieminister Beatrice Ask kunde presentera satsningen redan en månad efter valet.

Då lät det så här fint: ”Sverige skall vara ett tryggt land att leva i. Effektiv brottsbekämpning förutsätter att polisen finns där brott begås och på de tider då brott begås. Regeringen vill därför att fler poliser utbildas och anställs.”

Vackra ord från Beatrice Ask. Men hur gick det egentligen med det där? Har Sverige med alla sina nya poliser verkligen blivit ett tryggare land att leva i?

I veckan presenterade Brottsförebyggande rådet (BRÅ) sin årliga nationella trygghetsundersökning som bygger på intervjuer med 20 000 svenskar (nej, det är inte poliserna man frågar). Frågorna handlar om vilka brott man har utsatts för under året och om man känner sig trygg.

Jag har light-läst rapporten. Och faktiskt – det ser riktigt bra ut! Inte minst i Halland. För titta bara på siffrorna nedan. Från att beslutet om 20 000 poliser togs i slutet av 2006 så har det skett en makalös förändring i hur människor upplever och uppfattar brottsligheten i Halland.

 

Frågor till hallänningarna 2007 2012/2013 Förändring
Har utsatts för brott 11,9% 8,7% -27%
Har utsatts för våldsbrott 6,4% 4,1% -36%
Har utsatts för egendomsbrott 14,6% 7,9% -46%
Känner sig otrygg i egna området 19% 15% -21%
Känner stor oro över brottsligheten i samhället 32% 24% -25%
Har stort förtroende för polisen 60% 64% +7%

Så för att själv svara på frågan som jag ställer i rubriken:

Ja – det var en bra idé att utbilda fler poliser.

Ja – det var en bra idé att låta dem synas på rätt plats och vid rätt tid. 

Och ja – det var definitivt en bra idé att låta Nya Moderaterna ta hand om justitiedepartementet.

 


Referenser:

NTU 2013

NTU 2013 – regionala resultat

Not: Mina jämförelser bygger på siffrorna från 2007 respektive 2012 eller 2013. BRÅ bytte mätmetod 2007 och tidigare siffror är därför inte helt jämförbara. I rapportens tabeller är det antingen 2012 eller 2013 som är senaste mätår. Jag har valt det mest aktuella värdet för respektive frågeområde.

 

Kommentera inlägget

%d bloggare gillar detta: