IPCC 5 på 5 minuter

Igår släpptes den första delen av FNs klimatpanels femte rapport. Denna delrapport presenterades i Stockholm och innehåller det vetenskapliga underlaget. Del två och tre redovisas nästa år och kommer dels beskriva konsekvenser av klimatförändringarna, dels granska olika tänkbara lösningar på problemet.

Jag har läst igenom sammanfattningen. Eftersom den är på 36 sidor, så tänkte jag vara lite hygglig och snabbt sammanfatta delar av den.

Den första bilden som jag har valt ut visar jordens temperaturförändring sedan 1850. Linjen i mitten är snitttemperaturren för perioden 1961-1990. Den övre kurvan visar hur varje år skiljer sig från detta snitt. Här kan man se en tydlig trend uppåt, men också stora avvikelser mellan åren. Det undre diagrammet jämnar ut dessa avvikelser och visar i stället snittet per årtionde. Trenden är lika tydlig där. Detta är alltså siffrorna som visar ATT jorden har blivit varmare. Inte varför.

Klimat 1

Nästa bild visar för det första halten av koldioxid i atmosfären. Koldioxid är en växthusgas som släpper in solstrålning och sedan stänger inne värmen i atmosfären. Koldioxid bildas vid förbränning. Bränner man något som tidigare inte fanns på jordens yta, till exempel olja och kol, så säger man att man tillför ny koldioxid.

Nu hamnar inte all koldioxid i atmosfären. Det mesta tas faktiskt upp av havet och leder till att havet försuras. Den nedre grafen visar hur pH-halten har sjunkit i världshavet i takt med att koldioxidhalten har ökat. Att rubba pH-balansen i vattnet skadar livet i haven. Detta har emellertid ingenting med global uppvärmning att göra, utan är helt enkelt en annan negativ effekt av CO2-utsläpp.
Klimat 2

Stigande havsnivåer är en negativ effekt av ett varmare klimat. Nästa bild visar därför havsnivåns utveckling. Effekten är egentligen tvådelad och består till hälften av att nytt vatten tillförs när glaciärer smälter och till hälften av att vatten expanderar när det blir varmare. Bilden visar dels att haven har samlat på sig mer värmeinnehåll, dels att havsnivåerna ökar snabbare för varje år. Ökningen är just nu cirka 3 millimeter per år.

Klimat 3

Med utgångspunkt i komplexa modeller har man sedan genom simulationer lyckats återskapa verkligheten historiskt med relativt stor säkerhet. Det är många parametrar som påverkar en sådan modell, till exempel solinstrålning, havets upptag av värme, väderfenomen som El Niño, vulkanutbrott, vattenånga i atmosfären osv osv. Ju mer man vet om historiska händelser, desto säkrare blir en sådan modell.
Modellen har man sedan använt för att förutspå framtiden. Framtiden är självfallet mer oförutsägbar, men möjligheten att förutsäga förbättras ju mer man vet om det förflutna.
IPCC har listat fyra olika versioner (scenarion) av framtiden, där varje version utgår från hur mycket utsläpp av växthusgaser vi kommer att göra i framtiden. Varje förutsägelse har i sig en osäkerhet där man sedan väljer ett värde som ligger i mitten. IPCC sammanfattar detta med att det är troligt med mellan 1 och 3,7 graders ökning av temperaturen fram till 2100 (jämfört med snittet för 1986-2005).
Detta är något lägre än vid rapporten för 6 år sedan, helt enkelt eftersom man har fått ny kunskap som man har tillfört modellerna.
modell

Hör gärna av dig om du har några frågor om IPCC-rapporten, så ska jag göra mitt bästa för att svara.

 

Kommentera inlägget

%d bloggare gillar detta: