Samhällsintresse eller egenintresse

dragkamp

Alla vill ha kakan

Kan man lita på att myndigheter alltid agerar för samhällets bästa? Eller kan även en myndighet påverkas av egenintresse?

Bakgrunden till att jag frågar mig detta är möjligen inte lika spännande som frågan i sig.
Regeringen har beslutat att livsmedelskontrollen av mindre slakterier och gårdsmejerier ska flyttas från kommunerna till Livsmedelsverket. Skälet är att de flesta kommuner bara har ett fåtal sådana anläggningar, vilket har lett till ojämn kvalitet i kontrollen och olika bedömningar i olika kommuner. Livsmedelsbranschen har påtalat att detta innebär orättvisa konkurrensvillkor.

Nu ska vissa kommuner ändå få behålla kontrollen och Livsmedelsverket har därför skickat ut ett förslag på vilka detta gäller. Deras förslag är att kommuner med minst 35 stycken anläggningar bör kunna klara sin kontroll själva. I Halmstad har vi bara fem sådana anläggningar och skulle därmed tvingas lämna ifrån oss uppgiften.
I princip är gränsen så högt satt att Stockholm och Göteborg är de enda kommuner som klarar den.

Miljö- och Hälsoskyddsnämnden är remissinstans vad gäller denna gräns och jag ville därför sätta mig in lite mer i frågan. Under min läsning av bakgrundsmaterial om reformen så upptäckte jag plötsligt ett intressant mönster:

  • Vi föreslår att kontroll av dessa anläggningar förs över till Livsmedelsverket
    (Livsmedelsverket)
  • Kontrollansvaret bör överföras till länsstyrelserna
    (Länsstyrelsen i Västra Götaland)
  • Kontrollen bör ligga kvar hos kommunerna
    (Min sammanfattning av yttranden från ett par olika kommuner)

Den röda tråden verkar alltså vara att oavsett vem man frågar så anser de att de själva är bäst lämpade att sköta uppgiften. Inget ont i det – alla har anfört goda skäl till sitt ställningstagande – men det är onekligen en smula bekymmersamt att det finns så tydliga inslag av egenintresse i myndigheternas åsikter om vilken lösning som är bäst för livsmedelsbranschen.

Jag brukar alltid försöka komma fram till så objektivt underbyggda åsikter som möjligt, men i det här fallet är det inte helt lätt. Vilken myndighet ska jag lita mest på? Vilken lösning är den objektivt bästa?

I det här fallet gör jag det därför enkelt för mig. Branschen står bakom beslutet att flytta kontrollen till Livsmedelsverket. Alltså ser jag ingen anledning att försöka stoppa denna flytt. Visserligen påverkas också livsmedelsbranschen av egenintresse, men det känns trots allt mer rimligt att ta ställning för det egenintresset, än att ta ställning för en enskild myndighets önskan om att få utföra en arbetsuppgift.

 


Bild från: © Tiger9911 | Dreamstime Stock Photos & Stock Free Images


 

Kommentera inlägget

%d bloggare gillar detta: