Skriver i Hallandsposten om enskilda avlopp

planktonDenna insändare var införd i Hallandsposten den 12/8 2013.

Var tionde hushåll sköter idag sin egen avloppsrening. Hälften av dessa enskilda avlopp är undermåliga och var fjärde är så dåligt att det betraktas som olagligt.

Det finns en rad problem med att orenat vatten rinner ut i våra vattendrag. Dels bidrar utsläppen till övergödning. Hushåll med enskilda avlopp släpper ut lika mycket övergödande ämnen som alla andra hushåll tillsammans. Orenade utsläpp sprider också bakterier och virus till badvatten och brunnar.

Detta är ohållbart i längden. Landets miljönämnder har därför i uppdrag att inventera alla enskilda avlopp och se till att de åtgärdas. Samtidigt har en statlig utredning föreslagit en ny ”skitskatt” på enskilda avlopp. Jag tror att en sådan skatt är fel väg att gå. Inte minst för att den leder till ökade kostnader även för fastighetsägare med fungerande avloppsrening. Över denna skatt har jag emellertid ingen makt.

Vad jag däremot kan göra är att påminna om att det just nu är möjligt att få ROT-avdrag för att åtgärda brister i enskilda avlopp. Alltså en unik möjlighet att både förbättra din närmiljö och höja värdet på din fastighet – till ett kraftigt reducerat pris.
Läs mer om enskilda avlopp på www.avloppsguiden.se.

Jonas Bergman (M)
Ersättare i Miljö- och Hälsoskyddsnämnden

 

Kommentera inlägget

%d bloggare gillar detta: