På utflykt med tänkarmössan

bild2Som fritidspolitiker är det tyvärr ganska sällan som man får möjlighet att verkligen avsätta tid åt att utveckla de verksamheter som vi är satta att sköta. De årliga planeringsdagarna är därför mycket välkomna.

Årets två dagar var förlagda till Kristianstad. Orsaken till det återkommer jag till längre ned. På bussresan söderut så passade vi på att stanna till för att lyssna på ett vindkraftverk i drift. Suset från verken är nämligen ett återkommande problem när nya verk ska byggas och vi ville få en känsla för vad det handlar om. Den spontana känslan var att de inte lät speciellt mycket – även om jag samtidigt har förståelse för att det kan upplevas som störande för den som önskar en tyst naturupplevelse.

Tänk om vi i stället kan bjuda in till utbildningar och faktiskt nå ett bättre resultat – dessutom till en betydligt lägre kostnad för företagen.

Fokus i Kristianstad kom annars att hamna på hur vi ska använda oss av tillsyn. Måste vi verkligen alltid åka ut och kontrollera varje företag? Tänk om vi i stället kan bjuda in till utbildningar och faktiskt nå ett bättre resultat – dessutom till en betydligt lägre kostnad för företagen.
Jag fortsätter envist att driva frågan om att vara maximalt effektiva i vår tillsyn och visa stor respekt för företagens och skattebetalarnas pengar. Därför ska vi inte lägga tid på att göra besök, skriva beslut och skicka inspektionsrapporter om det inte är absolut nödvändigt. Olika branscher har självklart olika förutsättningar för ett sådant arbetssätt – men jag är alldeles övertygad om att vi faktiskt tjänar på att inte alltid dra fram storsläggan.

Jag fick också möjlighet att prata lite om ett av mina favoritämnen: IT-stöd. Jag fick en bra inblick i problemen med förvaltningens nuvarande system. Jag kan helt enkelt konstatera att om jag hade haft samma inställning till mina kunder som kommunens leverantör har till sina så hade mina kunder gått i konkurs för länge sedan. Som en tänkbar nödlösning har jag därför lovat att när jag plockar hem drömvinsten på Lotto så ska jag viga ett gratisår åt att utveckla ett nytt system åt förvaltningen. Så det är ju egentligen bara en tidsfråga …

En ännu större fråga som diskuterades var hur vi ska organisera vår verksamhet i framtiden. Är det till exempel rimligt att ha sex olika miljönämnder – med totalt 90 politiker – i Hallandskommunerna? Och är det verkligen ekonomiskt försvarbart att utarbeta sex olika riktlinjer för vattenskyddsområden – när de alla syftar till att lösa samma problem? Om svaret på dessa frågor är nej – hur kan vi då ändra på detta? Frågan är nu väckt och vi kommer med all säkerhet att återkomma till svaret i en inte alltför avlägsen framtid.

Slutligen fick vi en möjlighet att träffa och inspireras av våra kollegor i Kristianstad. På papperet är Kristianstads miljönämnd ett föredöme när det gäller ekonomisk effektivitet. Hur verkligheten ser kan jag inte bedöma. Men jag anar att det finns ett och annat att lära av dem.
Först är det emellertid vår tur att lära Kristianstad ett och annat om effektivitet när Drott i veckan tar sig an Kristianstads handbollsherrar i SM-finalen. Det ser i alla fall bra ut på papperet …

 

Kommentera inlägget

%d bloggare gillar detta: