En riktig skitskatt?

Bild från NaturvårdsverketHavs- och Vattenmyndigheten har nyligen föreslagit en ny skatt (kallad för skitskatt) för de enskilda avlopp som inte uppfyller kraven på rening. Syftet är gott – men en ny skatt riskerar samtidigt att skjuta över målet.

Enskilda avlopp?
Enskilda avlopp används i hus som saknar kommunalt avlopp. När någon spolar i ett sådant hus så hamnar skiten inte i kommunens reningsverk, utan tas om hand av en egen anläggning. Kvaliteten på dessa anläggningar varierar tyvärr oerhört mycket och en stor del av övergödningen i haven kommer från dessa avlopp.

Övergödning?
Om ditt bajs inte tas om hand på ett bra sätt så släpper det ifrån sig stora mängder näringsämnen – kväve och fosfor – i vattnet. Dessa näringsämnen är rena lyckan för alger. De sätter i sig näringen och växer så snabbt att de förbrukar allt syre i vattnet. Det är först där vi ser det egentliga problemet med övergödning. Utan syre kan fisken nämligen inte överleva och havet dör.

Därför vill vi inte ha dåliga enskilda avlopp.

Skitskatt?
I Halmstad har vi tydliga riktlinjer för enskilda avlopp. Avlopp som inte är godkända ska åtgärdas. Punkt slut. Vi har tidigare varit dåliga på att kontrollera detta, men har nu en plan för att ta tag i problemet.
Alla enskilda avlopp ska under de närmaste åren kartläggas och vid behov åtgärdas.

Så behövs det en ny skatt? Nej, det tycker jag inte. En skatt betyder ju att du kan komma undan med ett dåligt avlopp så länge du betalar skatt. Men samhället vill inte ha några pengar. Samhället vill få bort det dåliga avloppet. Att hålla på och tramsa med en ny skatt verkar bara vara ett onödigt byråkratiskt och dyrt mellansteg. Dessutom innebär förslaget att skatten ligger latent även efter att avloppet har godkänts – för att sedan kunna aktiveras om myndigheterna bedömer att ditt avlopp inte längre ska anses vara godkänt- fast det kanske godkändes för några år sedan. Det låter som en krystad konstruktion.

Vi behöver inga nya skatter. Vi behöver bara kavla upp ärmarna och ta itu med skitgörat.

Kommentera inlägget

%d bloggare gillar detta: