Vi måste bli bättre på att kommunicera

frisörerUppdaterad 2013-09-19
Under hösten och vintern har Miljö- och Hälsoskyddskontoret genomfört ett projekt riktat mot Halmstads frisörsalonger. Frisörer är en av de verksamheter som förvaltningen har som uppgift att hålla ett öga på.

Tillsynen bygger på Socialstyrelsens allmänna råd och det som inspektörerna tittar på vid tillsynen är hygien (till exempel rengöring av verktyg), renhållning/städning och användning av kemikalier.

Frisörverksamhet medför rent allmänt inte någon stor hälsorisk och tillsynen är därför ganska lågt prioriterad. Halmstads frisörsalonger får tillsynsbesök ungefär var fjärde år.

Inför projektet

Inför ett tillsynsprojekt av det här slaget så arbetar förvaltningen med att ta fram frågeformulär och mallar för tillsynen. Man fräschar också upp kunskaperna hos inspektörerna genom externa kurser, uppdaterar sig om aktuell lagstiftning och rättsfall och arbetar med att skapa en samsyn innan inspektionerna. Detta är en tidskrävande men viktig del av tillsynen – att säkerställa att alla inspektörer använder samma bedömningskriterier så att inte enskilda företag gynnas eller missgynnas. Dessa förberedande timmar fördelas ut på respektive frisörföretagare.

Tillsynen är avgiftsbelagd

Kostnaden för tillsyn inom hälsoskyddsområdet får inte belasta skattebetalarna. Därför betalas all tillsyn med avgifter från företagen. I samband med vinterns frisörprojekt så verkar vi ha misslyckats med att kommunicera detta på ett bra sätt. Flera frisörer har överklagat avgiften – i snitt tre timmar per salong – som orimlig, med tanke på att tillsynsbesöket ofta bara har tagit 15-20 minuter. Hallandsposten har skrivit om detta vid ett antal tillfällen.

Vi borde ha varit tydligare i vår kommunikation. Det övergripande arbetet med ett sådant här projekt tar som sagt en hel del tid och måste fördelas ut jämnt över frisörerna. Sedan ska inspektionsrapporter skrivas, diarieföras och skickas ut. Inspektören ska ta sig till och från salongen. Själva tiden på plats i salongen är en mindre del av den tid som läggs ner.

Om delad faktura

Den andra huvudfrågan har varit varför två eller flera frisörföretag som delar lokaler inte får dela på fakturan. Där är vår tolkning att lagen inte ger oss speciellt mycket utrymme. Varje verksamhetsutövare ska bedömas individuellt och beslutet följer verksamheten – inte lokalen. Eftersom tiden i salongen bara är en liten del av den totala fakturerade tiden så blir det alltså svårt att spara någon nämnvärd tid på att frisörer som delar salong.

Och även om lagen skulle göra det möjligt att fakturera lokalen och inte varje enskild frisörföretagare så är jag inte säker på att det är en rättvis modell. Projektets gemensamma timmar är trots allt nödvändiga och de ska betalas av någon. Så om man tar bort ett antal företag från kalkylen så måste de andra i stället betala mer. Det är inte självklart att det är den bästa lösningen.

Jag anser emellertid att de delar av fakturan som avser själva besöket ska kunna fördelas mellan företagen – så länge som de har gemensamma rutiner för hygien och städning. Det är en modell som används i andra kommuner, vilket jag också har presenterat i nämnden.

Förändrade rutiner

I år väntar nya projekt av liknande typ. Från nämndens sida har vi varit tydliga med att vi måste bli ännu bättre på att kommunicera i förväg. Konkret innebär detta att vi involverar branschorganisationer i arbetet redan på ett tidigt stadium. Vi kommer inte heller att nöja oss med ett informationsbrev i förväg, utan bjuda in alla berörda företag till en informationsträff. Det kommer inte att minska avgiften, men det kommer att minimera risken för oklarheter. Framförallt så kommer det ge alla företag i den aktuella branschen en möjlighet att i god tid före inspektionen se över sina rutiner och lokaler så att de slipper anmärkningar och därmed extra tillsyn.

Utöver detta så kommer vi också försöka hitta ett bättre sätt att bättre tydliggöra de projektövergripande kostnaderna på fakturan.

Samtidigt är det också så att det inte bara är fördelar med att driva sin verksamhet som egenföretagare, utan det innebär också ett eget ansvar på en rad olika områden. Här kan det möjligen vara så att frisörbranschen har en uppgift att utbilda sina medlemmar så att de kan göra en mer rättvis bedömning av valet mellan att vara anställd och att vara egenföretagare.

Överklagan

Just nu (september 2013) pågår en rättsprocess om en av dessa fakturor. I ett första avgörande har frisörföretagaren fått rätt till sänkt avgift. Kommunen har överklagat detta beslut. En av orsakerna till detta är att det är viktigt för oss att få ett prejudikat på hur vi ska agera i framtiden. Om domstolen kommer fram till att det faktiskt är lokalen och inte det enskilda företaget som ska betala sin andel av de gemensamma kostnaderna så är det en faktor som vi och övriga kommuner i landet får ta med oss i framtida projekt när de gemensamma kostnaderna ska fördelas.

 

1 ping

  1. […] rent juridiskt, utan ur ett systemperspektiv. Uttryckte en åsikt om att det nog i huvudsak var en fråga om bristande kommunikation. Vilket säkert var korrekt. Ur ett nämndsperspektiv. Ur ett medborgarperspektiv framstod jag nog […]

Kommentera inlägget

%d bloggare gillar detta: