Rökfritt eller rök fritt?

I torsdagens Hallandsposten gick det att läsa att rökningen bland Halmstads skolungdomar i år har minskat kraftigt sedan den förra mätningen från 2009. Kommunens folkhälsostrateg var en smula överraskad, eftersom det inte hade gjorts någon offensiv satsning mot rökning på sistone.

Det är faktiskt inte helt sant.

För ungefär ett och halvt år sedan drog jag igång en diskussion i Miljö- och Hälsoskyddsnämnden. Min åsikt var att vi la ner lite väl mycket tid på att mäta radonnivåer. Radon bidrar visserligen till lungcancer, men nästan enbart i kombination med rökning. Det sambandet finns för övrigt när det gäller en hel del annat som vi arbetar med, till exempel luftföroreningar. Skitig luft och gifter i omgivningen blir helt enkelt droppen som får bägaren att rinna över för rökaren.

Skitig luft och gifter i omgivningen blir helt enkelt droppen som får bägaren att rinna över för rökaren.

I samband med denna diskussion så framkom det att vår nämnd också ansvarade för tillsynen av rökfria miljöer i kommunen. Det var emellertid en verksamhet som det lades väldigt lite tid på. Eftersom rökning är ett av våra absolut största folkhälsoproblem så kändes det fel att detta område var så lågt prioriterat.

När vi dessutom läste flera rapporter som tydde på att de rökfria halländska skolgårdarna var långt ifrån så rökfria som de skulle vara så blev det självklart att utöka tillsynstiden på skolorna rejält. Därför beslutade vi hösten 2011 att fördubbla insatserna för att hålla skolorna rökfria. Vårt resonemang bakom detta var inte speciellt komplicerat. Är det jobbigt att röka så drar man sig för att röka. Måste man gå 200 meter på rasten för att ta ett bloss så skiter man i det. Och är man rökfri under skoltid så är det större chans att man är rökfri resten av dagen. Ungefär så. Den här enkla logiken gäller självklart inte för alla rökare, men säkerligen för en hel del.

Förvaltningens utökade inspektioner under 2012 visade också att skolorna i flera fall hade dålig kännedom om sitt ansvar. Det fanns till exempel fortfarande skolor i kommunen som hade askfat utställda på skolgården. Dessa är bortplockade efter våra besök. Rektorerna har också blivit tydligt upplysta om det ansvar de enligt lag har att hålla skolområdet rökfritt.

Så det är naturligtvis lockande att hävda att den minskade rökningen helt och hållet beror på vårt beslut i nämnden. Så naiv är jag emellertid inte. Flera andra, till exempel Region Halland, Länsstyrelsen och ett antal engagerade föräldrar har arbetat med frågan de senaste åren. Självklart finns det också en rad yttre faktorer som påverkar attityden till rökning.

Men ändå. Sannolikt har vårt arbete bidragit till de positiva resultaten. Och det känns bra.

 

Kommentera inlägget

%d bloggare gillar detta: