Avgifter är för latmaskar

Skadliga partiklar i luften är ett stort hälsoproblem och räknas idag som den mest hälsofarliga luftförorening som stadsbor utsätts för. Eftersom merparten av partiklarna uppstår när dubbdäck sliter sönder asfalt så blir det från årsskiftet möjligt för enskilda kommuner att införa en straffavgift för den som kör dubbat. Bland annat Stockholm och Göteborg står redan i startgroparna att införa en sådan avgift – vilket inte är särskilt konstigt. Luften i de två storstäderna är nämligen så dålig att Sverige till och med har fällts av EU-domstolen för det.

I Halmstad är problemen inte lika allvarliga, inte ens när vi mäter partiklar på den hårt trafikerade Viktoriagatan. Mätningarna visar emellertid att vi pendlar runt gränsen till vad som är acceptabla nivåer. Partiklar börjar alltså bli ett hälsoproblem även här. Det är något som vi absolut måste få bukt med och en minskning av antalet dubbdäck i trafiken är en absolut förutsättning för att nå dit.

Personligen tycker jag att dubbdäck är fel val för en bilist i Halmstad. På isigt underlag fungerar de visserligen bättre än dubbfria vinterdäck, men är å andra sidan sämre på bar asfalt. Eftersom vi under den absoluta merparten av vinterhalvåret har isfria vägbanor så finns det ingen egentlig anledning att köra runt med dubbar när friktionsdäck fungerar lika bra.

Med detta i åtanke och med tanke på att möjligheten att avgiftsbelägga dubbdäck nu införs så är det antagligen bara en tidsfråga innan någon lokal politiker väcker frågan om att införa denna avgift även i Halmstad. För vissa politiker verkar det nämligen finnas något som är mycket lockande i möjligheten att införa nya avgifter. Kanske för att en ny avgift symboliserar handlingskraft –  och handlingskraft är i sin tur ett tecken på att man gör sitt jobb som politiker.

För vissa politiker verkar det nämligen finnas något som är mycket lockande i möjligheten att införa nya avgifter

Jag tänker gå händelserna i förväg och redan nu säga nej tack till det förslaget. Att införa nya avgifter varje gång man upptäcker något som man ogillar är inte handlingskraftigt. Det är bara ren lathet.

Med lite ansträngning borde det rimligtvis gå lika bra att informera bort dubbdäcken. Vi skulle till exempel kunna uppmuntra stadens däckhandlare att inte sälja dubbdäck i onödan – jag antar att det egentligen inte spelar någon roll för dem vilka däck de säljer. Vi skulle också kunna redogöra mycket tydligare för resultatet av våra luftmätningar och använda oss av kommunens Facebook-sida för att berätta om partiklarna. Via massmedia – i annonser, insändare och som redaktionellt material – skulle vi kunna sprida kunskap om riskerna med dubbdäck.

Ett sådant paket med informationsåtgärder skulle vara betydligt mer sympatiskt än en avgift. På så vis skulle vi inte heller orättvist bestraffa de trafikanter som av olika skäl verkligen behöver köra dubbat. Dessutom – och det är en viktig poäng – har vi faktiskt behov av en viss andel dubbdäck i trafiken. Dubbarna ruggar nämligen upp underlaget de dagar då det för ovanlighetens skull ligger lite is eller snö på vägbanan. Att då straffa dessa bilister med en avgift, samtidigt som vi tacksamt förlitar oss på deras dubbdäck, vore rent hyckleri.

Nu har väl vinterdäckståget gått för i år, men om mina väderkällor har rätt så blir det vinter igen vid den här tiden nästa år. Jag hoppas att jag i god tid innan dess ska få med mig allianskollegorna i nämnden på ett handlingsprogram för att minska användandet av dubbdäck.

Garanterat avgiftsfritt.

 

Kommentera inlägget

%d bloggare gillar detta: