Alkylatbensin är ett klokt val

I höstens Hus&Hem-bilaga i Hallandsposten fick jag en efterlängtad chans att slå ett slag för alkylatbensin. Jag har jobbat med frågan sedan i våras och pratade med HP redan i somras om denna artikel. Tanken var att följa upp den debattartikel som jag skrev tillsammans med Lars Püss och som handlade om alkylatbensin till sjöss.

För samtalen med HP och med mina politiska kollegor så har jag använt en lathund som jag har sammanställt själv. Om du är intresserad av frågan så kan den kanske komma till nytta. Håll till godo.

Vad är alkylatbensin

Alkylatbensin är bensin som har förångats under raffineringen. Eftersom endast bensinångorna används så försvinner de flesta övriga farliga ämnen.

Alkylatbensinen innehåller i stort sett inga av de skadligaste kolvätena bensen, aromater, polyaromater (PAH) eller olefiner vilket bl a innebär att cancerogena, svårnedbrytbara och giftiga PAH, minskar upp till 90 % i utsläppen. Alkylatbensinen ger dessutom minskade kväveoxidutsläpp och mindre bidrag till marknära ozon.

När bör man använda alkylatbensin

Alkylatbensin bör användas i två- och fyrtaktsmotorer utan avgasrening, t ex utombordare och gräsklippare. I motorer med avgasrening är effekten av alkylatbensin i stort sett obefintlig. Eftersom tillgången är begränsad så bör man därför inte använda alkylatbensin i dessa motorer, även om det går bra rent tekniskt.

Med tvåtakts utombordare är det också så att de ofta är enkla konstruktioner och förbränner dåligt. 20-30% av all bensin passerar därför genom motorn utan att förbrännas och rinner ut i andra ändan – rakt ner i plurret. Bensin i vattnet är aldrig bra – men måste man välja något så är alkylatbensin att föredra.

Vad är miljönyttan med alkylatbensin?

Här skulle man kunna rada upp hur många exempel som helst, men jag nöjer mig med att par saker:

Vanlig bensin i en båt med äldre (före 2007) tvåtaktsmotor släpper enligt Aspen ut 300 gånger mer föroreningar i vattnet än vad alkylatbensin gör. I huvudsak alltså samma vatten som vi badar och fiskar i.

Från dessa tvåtaktare går varje år stora mängder giftiga kolväten rakt ut i vattnet. I Sverige beräknas dessa utsläpp till cirka 50 gånger mer än de synliga oljeutsläppen från fartyg. Regeringens egen utredning från 2011 slår fast att ”Utsläppen från en liter bensin kan kontaminera upp till 5 000 m3 vatten till en nivå som potentiellt kan ge toxiska effekter.”

När det gäller gräsklippare så beräknar Naturskyddsföreningen att en timmes körning med en gräsklippare som är tankad med vanlig 95-oktanig bensin orsakar lika mycket utsläpp av skadliga ämnen som en modern bil gör under 300 timmars tomgångskörning. Dåligt för miljön – men framförallt för personen som klipper och som andas in avgaserna. Alkylatbensin reducerar, enligt tillverkaren, dessa utsläpp med 99%.

Är alkylatbensin sämre än vanlig bensin?

Alkylatbensin höjer prestandan, ger renare tomgång och lägre rökbildning. Dessutom har den 10 gånger längre hållbarhet än vanlig bensin och kan alltså utan att tappa i kvalitet förvaras i motorn över vintern.

Vad kostar alkylatbensin?

Priset på alkylatbensin är det stora problemet. Eftersom alkylatbensin oftast säljs på dunk så blir priset högt, ungefär 30-40:- / liter. På platser där alkylatbensin erbjuds på pump blir priset betydligt lägre, normalt bara 1-2 kronor dyrare än vanlig blyfri bensin.

Var köper man alkylatbensin?

I Halmstad köper man på dunk, på vanliga mackar och på butiker som K-Rauta. Jag har inte kunnat hitta någon mack som säljer på pump. Däremot kan man ibland beställa alkylatbensin i 25-litersdunkar och på det sättet få lite billigare bensin.

Vad gör regeringen?

Regeringen har nyligen avslutat en utredning där man rekommenderar att fritidsbåtar också ska omfattas av reglerna som förbjuder utsläpp av olja. Däremot har man valt att undanta gamla tvåtaktare eftersom det skulle bli en alltför stor ekonomisk belastning för 200.000 båtägare att byta ut sina gamla motorer. Regeringen öppnar emellertid för att kunna förbjuda motorer, alternativt kräva alkylatbensin, i känsliga områden.

Vilka använder alkylatbensin?

Regeringen hänvisar till en ny undersökning bland landets båtägare och konstaterar att bara 5% kör på alkylatbensin. Övriga har olika orsaker att låta bli. 25% anser att det är för dyrt, 20% saknar inköpsställe, en relativt stor andel tror att bränslet ska skada deras motorer och ännu en relativt stor andel har inget egentligt svar.

Kommentera inlägget

%d bloggare gillar detta: