Monopolets ansvar

Jag arbetar till vardags på ett IT-företag som bland annat erbjuder teknisk support till kunder över hela landet. Några gånger när det har varit hårt tryck på växeln så har vi skämtat om att införa lite hårdare telefonregler. Halmstads kommuns byggnadskontor var den självklara förebilden – telefontid en timme om dagen, fyra dagar i veckan. Övriga tider göre man sig icke besvär.

Självklart har våra lömska planer aldrig passerat skämtstadiet. Vi verkar trots allt på en konkurrensutsatt marknad och våra kunder skulle inte acceptera ynka fyra timmars telefontid per vecka. Vår verksamhet styrs av kundernas behov. Inte tvärtom.

Monopolet måste agera som om man försökte vara bäst på en konkurrens-utsatt marknad.

Med kommunala verksamheter är det inte lika enkelt. Det är absolut inte självklart att påstå att en kommun verkar på en konkurrensutsatt marknad. Jag inbillar mig till exempel att det inte hör till vanligheterna att en kommuninvånare i ren frustration packar ihop sin familj och flyttar till Falkenberg för att få bättre service av byggnadskontoret. Det betyder emellertid inte att kvaliteten på den kommunala servicen inte påverkar kommunens attraktionskraft. Självklart gör den det. Det är bara perspektivet som är lite längre och resultatet är därmed svårare att koppla till den egna verksamheten.

Det finns ett antal kommunala verksamheter som av naturliga skäl är svåra att konkurrensutsätta. Byggnadskontoret,  Miljö- och hälsoskyddskontoret och Socialförvaltningen är några exempel på kommunala monopol som antagligen bara de mest inbitna liberaler skulle kunna tänka sig att konkurrensutsätta. Med dessa monopol följer ett ansvar gentemot medborgarna. En kommunal verksamhet får aldrig organiseras för att i huvudsak underlätta den egna verksamheten. Monopolet måste agera som om man försökte vara bäst på en konkurrensutsatt marknad.

Jag kan tänka mig en rad olika metoder för att uppnå den här känslan av konkurrens. Att studera utomstående rankingar är ett sätt – till exempel den som årligen genomförs av Svenskt Näringsliv. Hur står vi oss mot jämförbara kommuner? Hur ser trenden ut?

Eller att helt enkelt ställa sig frågan: ”Om det fanns ytterligare ett Miljö- och Hälsoskyddskontor i kommunen – skulle någon då välja att komma till oss?” Om svaret är nej så är det monopolets uppgift att förbättra verksamheten tills svaret blir ja.

Kanske var det just den frågan som man ställde sig i Byggnadsnämnden i våras. Kanske var det just den frågan som ledde fram till deras nya policy. Från att ha varit kommunens mest utskällda verksamhet har man antagit en ny smart servicepolicy och därmed gett sig själva chansen att bli betydligt mer uppskattade bland medborgarna. Kanske till och med i så hög grad att en och annan frustrerad granne tar sitt pick och pack och flyttar hit.

Kommentera inlägget

%d bloggare gillar detta: