Stadens lunga kan bli bättre

Jag lyckas ganska ofta hitta konstiga fakta på nätet. Ofta börjar det med att jag får en lös idé om något och sedan går det av bara farten. Ett sådant tillfälle inträffade i vintras, då nämnden fick i uppdrag att ge ett remissvar över den nya centrumutvecklingsplanen. Ur ett Miljö- och Hälsoskyddsperspektiv fanns det tråkigt nog inte mycket att säga om den, men skam den som ger sig. Jag vidgade mina vyer och hittade någonstans i planen en skrivning om grönytor. På okänt sätt ledde detta in mig på frågan om ifall vissa träd gör mer nytta än andra.

Den grå stapeln betyder ”halten av kväve”. Det lila bandet betyder ”extremt högt”. Det lilla röda området mellan dessa kan vi väl helt enkelt kalla för ”nära ögat”

Om ni någon gång har passerat busshållplatsen på Viktoriagatan så har ni kanske sett den container som Miljö- och Hälsoskyddskontoret har placerat ut för att mäta luftkvaliteten i Halmstad. Här mäts halterna av partiklar, ozon, kväve och andra otrevligheter i luften. Resultaten presenteras på kommunens hemsida och då kan det till exempel se ut som i diagrammet nedan. Den grå stapeln betyder ”kväveoxidhalt”, det lila bandet betyder ”extremt högt” och det lilla röda området mellan dessa kan vi väl helt enkelt kalla för ”nära ögat”.

Luften på stadens mest trafikerade gata är helt enkelt kass – vilket inte är någon nyhet. Vad kan man då göra åt det – mer än att minska utsläppen?

Det tog inte lång tid innan jag hade insett att växters förmåga att rena luften i städer är en helt egen gren inom vetenskapen. Plötsligt satt jag med skärmen full av rapporter och studier och fick till slut fram en lista där hundratals träd hade betygsatts efter deras förmåga att rensa luften från just de ämnen som vi dagligen mäter på VIktoriagatan. Och det visade sig vara stora skillnader.

Jag kan inte mycket om växter -men jag gillar tabeller. Så mitt nya favoritträd har jag valt enbart baserat på vilka möjligheter det har att rena luften. Vinnaren  heter Berliner-Al. Den får toppbetyg i alla ämnen och filtrerar mycket framgångsrikt bort partiklar, kväve och ozon ur luften.

Resultatet av min korta period som trädforskare blev ett uttalande från nämnden om att kommunen bör väga in trädens renande egenskaper när de planterar nytt. För när de ändå står där så kan de ju lika gärna göra lite nytta.

Kommentera inlägget

%d bloggare gillar detta: