Ät, drick och var glad

Vid vårterminens sista sammanträde i Miljö- och Hälsoskyddsnämnden beslutade vi att från 2013 införa Smiley-systemet i livsmedelskontrollen. Smileysarna har utvärderats under våren och efter moget övervägande föll valet på ett system som är uteslutande belönande. Det innehåller alltså inga sura gubbar.

Smiley-systemet är ett existerande koncept som redan används i en rad skånska kommuner och som vi nu ansluter oss till.

I korthet innebär systemet att restauranger som har uppvisat en exemplarisk skötsel av sina kök under flera efterföljande kontroller får låna en dekal av kommunen. Dekalen kan de placera till exempel på ytterdörren. Om de vid en efterföljande kontroll uppvisar brister i sin livsmedelshygien kommer dekalen att återkollas omedelbart.

Förvaltningens bedömning är att ungefär 5-10 % av Halmstads restauranger får möjlighet att marknadsföra sig med en dekal redan från januari 2013. Erfarenheterna från övriga Smileykommuner visar att andelen kvalificerade restauranger sedan ökar med tiden, vilket självklart är ett av reformens huvudsyften.

 

Kommentera inlägget

%d bloggare gillar detta: