Det ska vara lätt att tanka rätt

Som förtroendevald politiker ställs man ibland inför till synes omöjliga uppgifter. Det kan vara ett samhällsproblem som får plötslig uppmärksamhet och som åtföljs av medborgarnas krav på en snabb och enkel lösning. Tyvärr är den snabba lösningen sällan enkel och den enkla lösningen sällan en verklig lösning.Men så inträffar ibland det sällsamma att ett problem seglar upp och man inser förundrat att lösningen är just så där snabb och enkel. Att det enda som krävs är lite vilja och politisk beslutskraft. Just ett sådant tacksamt problem står vi inför nu.

Som vanligt vid den här tiden på året befolkas nämligen vår kust av äldre bensindrivna båtmotorer som var och en ger upphov till mycket stora mängder skadliga utsläpp i havet. I svenska vatten puttrar det omkring 200 000 sådana motorer – motorer som är så smutsiga att det numera är förbjudet i lag att tillverka dem. Som har så dålig förbränning att av hundra tankade liter går tjugofem direkt ut i vattnet och så dålig avgasrening att var och en av dessa hundra liter har potential att förorena upp till femtusen kubikmeter havsvatten. Som tillsammans släpper ut femtio gånger mer giftiga kolväten i vattnet än summan av alla synliga oljeutsläpp från större fartyg.

Dessa fakta hade kunnat kännas betungande om det inte vore för att vi redan har utlovat en sällsamt snabb och enkel lösning på problemet, nämligen alkylatbensin. En produkt som är 99% renare än vanlig bensin, men som ändå används i en försvinnande liten andel av motorerna. Att det ser ut så är ingen slump. Hög tillgänglighet och lågt pris är nämligen en förutsättning för att göra alkylatbensinen attraktiv och där har merparten av landets kommuner misslyckats. Även Halmstad, där den som vill tanka alkylatbensin hänvisas till bensinstationernas dunkar och ett literpris som närmar sig fyrtio kronor.

Det fina är att vi har en unik möjlighet att göra något åt detta. Halmstad kommun äger och driver den enda sjömacken i området. Det är en helt och hållet politisk fråga om kommunen ska erbjuda alkylatbensin på pump och därmed öka tillgängligheten – samtidigt som literpriset pressas till nivåer som blir bara marginellt högre än för vanlig bensin. Det är inte bara möjligt utan också högst rimligt i en kommun som i så hög grad lever på sitt badvattens goda rykte.

Vår övertygelse är nämligen att all modern miljöpolitik måste ta avstamp i att det ska vara lätt att göra rätt. Alkylatbensin på pump skulle utan tvekan vara ett av de bästa exemplen på en sådan politik.

Kommentera inlägget

%d bloggare gillar detta: